Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Presentaties conferenties 'Examinering in de bpv'
25 juni 2013

De conferentie 'Examinering in de bpv' kende op 31 mei en 21 juni twee succesvolle edities. Tamara van Schilt (associate lector Toetsen en beoordelen HAN) sprak over dilemma’s bij het examineren in de beroepspraktijk. Rode draad door een levendig vraaggesprek met Siep Jurna (ministerie van OCW) en Wim Kooijman (Inspectie van het Onderwijs) was dat scholen met een actieve houding die zelf bewuste keuzes maken, alert zijn op mogelijke valkuilen en zorgen voor een goede verantwoording en borging, niet zo bang hoeven te zijn voor een negatief oordeel van de inspectie.

De eerste presentaties van de lezing van Tamara van Schilt en van de workshops die werden gehouden tijdens de conferenties van 31 mei en 21 juni zijn beschikbaar. Door de afronding van het cursusjaar en de start van de eerste vakantie periode hebben we nog niet alle presentaties binnen. Bekijk de presentaties.

De publicatie van de conferenties verschijnt na afloop van de vakantieperiode.