Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papier goed geregeld!' op 3 oktober
2 juni 2014

Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert het Servicepunt examinering mbo een conferentie met het thema ‘Examinering in de praktijk: niet alleen op papier goed geregeld’. Deze conferentie vindt plaats in het Postillion in Bunnik. De inschrijving via deze site start in de week van 23 juni als het complete programma definitief is.

Examinering betekent in de regel veel papierwerk; procedures, examenhandboeken, reglementen, protocollen, et cetera. Veel mbo-scholen hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in het op orde brengen van de examenprocessen. Maar examinering is meer dan papier, het is mensenwerk! Hoe gaat examinering leven in de organisatie en hoe vertaal je goede ideeën praktisch naar de werkvloer?

Allereerst deelt Peer van Summeren (cvb-voorzitter van ROC de Leijgraaf) zijn bevlogen visie op examineren in het mbo. Daarna reikt Dominique Sluijsmans (lector Professioneel Beoordelen, Zuyd Hogeschool) met haar bijdrage bouwstenen aan om u te inspireren om beoordelen te verankeren in de visie op leren. 's Middags biedt ook Wendy Kicken (universitair docent, Open Universiteit) u aan de hand van het 4C-ID model een ander perspectief op de plaats van examinering in de beroepspraktijk.

Naast het plenaire gedeelte zijn er ook weer vijftien verschillende workshops gepland rondom drie thema’s:

  • ‘Examinering: het samenspel tussen school en bedrijf’
    Bij dit thema komen onderwerpen aan bod zoals de inzet van kaderexamens en voorbeelden van examineren in de beroepspraktijk.
  • ‘Examinering: van ontwerp naar uitvoering’
    Een aantal scholen maakt gebruik van beproefde trajecten en (digitale) tools om opleiding en examinering opnieuw in te richten en de examinering meer transparant te maken.
  • ‘Examinering: van beleid naar werkvloer’
    Verschillende scholen delen hun ervaringen over de wijze waarop zij beleid hebben vertaald naar een concrete examenorganisatie of –uitvoering.

Elke workshop bestaat uit een informatief onderdeel en een onderdeel actieve kennisuitwisseling.

De kosten voor de conferentie zijn € 50 per deelnemer.