Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Concreet aan de slag met de Procesarchitectuur Examinering
1 november 2013

Hoe borgt uw mbo-school de kwaliteit van het gehele examenproces? Wat maakt dat de examinering goed op orde is? De Procesarchitectuur Examinering (PE) helpt u daarbij. Deze is op basis van input van medewerkers uit de onderwijspraktijk vernieuwd, in een digitaal jasje gestoken en voorzien van extra mogelijkheden. Samen met Cinop is er een prettig ogend product ontstaan waarmee menig mbo-school zijn voordeel kan doen. Op www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl vindt u concrete hulpmiddelen om met kwaliteitsborging aan de slag te gaan.

Wat is de Procesarchitectuur Examinering?
De Procesarchitectuur Examinering is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken. Het schema bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Ieder procesgebied bevat onderliggende processtappen. Op www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl vindt u de meest recente en digitale PE.

Nieuw aan deze versie van de PE is dat alle stappen die een school moet nemen om de kwaliteit van de examinering te borgen zijn toegevoegd volgens de pdca-cyclus (plan, do, check, act). Nieuw is ook dat de website van de PE de processtappen uitwerkt en veel servicedocumenten biedt waaronder voorbeelden, checklists, formats, informatie en overige zaken.

Website Procesarchitectuur Examinering
De website van de PE biedt een kapstok voor de kwaliteitsborging van examinering en geeft mbo-scholen concrete hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan. De website bestaat uit:

  1. Een landelijke website die voor iedereen toegankelijk is en die informatie, servicedocumenten, beschrijvingen van procedures en hulpmiddelen bevat.
  2. Een schooleigen omgeving (te benaderen via de site van de school) waarin mbo-scholen de informatie en documenten van de landelijke website kunnen aanpassen en kunnen aanvullen met eigen informatie en documenten. Over het aanvragen van de schooleigen omgeving benadert het servicepunt in eerste instantie de officiële contactpersonen. Zij hebben een belangrijke rol in de communicatie met het servicepunt en kunnen een schooleigen omgeving aanvragen (examineringmbo@mbodiensten.nl).

Voor wie?
De website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het examenproces in een mbo-school. Het gaat om alle personen die hierbij een rol, taak en/of verantwoordelijkheid hebben, zoals (praktijk)assessoren, stafmedewerkers examinering en leden van de examencommissie.

Totstandkoming
CINOP Advies heeft de website van de PE samen met het mbo-veld ontwikkeld, als onderdeel van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’. Hierbij was de in 2011 uitgewerkte procesarchitectuur van de Landelijke Regiegroep Examinering (MBO Raad, Colo – nu SBB, AOC Raad, NRTO en MKB-Nederland/VNO-NCW) het uitgangspunt.

Folder en poster
Via examineringmbo@mbodiensten.nl kunt u de folder en poster van de Procesarchitectuur Examinering op papier aanvragen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Procesarchitectuur Examinering of werken met de procesarchitectuur? Ga dan naar www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl.