Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conceptwaarderingskader mbo 2016 gereed
23 maart 2015

De Onderwijsinspectie werkt aan een actualisatie van het waarderingskader mbo. Het conceptwaarderingskader is inmiddels gereed. Op basis daarvan voert de Onderwijsinspectie dit voorjaar een pilot uit bij zes mbo-scholen. Daarin worden de volgende vragen beantwoord: Werkt het nieuwe waarderingskader? Is de werkwijze doeltreffend? Is het waarderingskader stimulerend?

Meer nieuws van de Onderwijsinspectie vindt u in de e-nieuwsbrief mbo, waarop u zich kunt abonneren.