Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Brief OCW over voortgang herziening kwalificatiestructuur
10 september 2013

Minister Bussemaker van het ministerie van OCW heeft op 6 september een brief naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gestuurd. Onderwerp van de brief is de voortgang van de herziening van de kwalificatiestructuur.

In de brief besteedt de minister ook aandacht aan de exameneisen en de examenprofielen, die in 2011 zijn ontwikkeld. In deelproject 6 dat onder regie van SBB wordt uitgevoerd, staan de sectorale examenafspraken centraal


Lees de brief.