Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Analyse kwaliteit examinering in het mbo
27 september 2012

IVA Beleidsonderzoek en Advies doet onderzoek naar de kwaliteit van examinering in het mbo op basis van bureauonderzoek en gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. Ook doet IVA dieptestudies naar sterke en zwakke examenpraktijken. Op basis van deze analyse stelt het onderzoeksbureau een overzicht samen met cruciale factoren voor een goede examenkwaliteit.

Bekijk het projectplan van dit deelproject van Focus op standaarden in examinering.