Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Acht nieuwe sectorale examenprojecten van start
7 juli 2015

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in 2015 en 2016 in de kwaliteit van examinering in hun branche. Deze extra activiteiten kunnen (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor financiering vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’. In de eerste ronde zijn zeventien projecten gestart en nu beginnen acht nieuwe examenprojecten.

Voor de tweede ronde konden de btg’s aanvragen indienen voor 1 juni 2015. De beoordeling van deze aanvragen heeft inmiddels plaatsgevonden. Onderstaande acht projecten zijn goedgekeurd. De btg’s zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur en verbetering van examinering in de beroepspraktijk. De resultaten van de projecten worden gedeeld, zodat alle opleidingen in het mbo hier hun voordeel mee kunnen doen.

Bedrijfstakgroep Onderwerp aanvraag 

ZWS  

Examinering voor dubbelkwalificering VZ-IG/MZ3 

Entree  

Valideringsinstrument en plan van eisen examenbank entreeopleidingen 

ICT&CI 

Examens voor keuzedelen MBO ICT 

SV  

Onderzoek en advies examensituatie specialistisch vakmanschap 

TGO  

Borging kwaliteit examens in de beroepspraktijk bij Hout en Meubel 

SV  

Ontwikkelen van examens voor Optiek, MSMH en Audicien 

ZDV  

Ontwikkelen methodiek voor rubrics voor beoordelen praktijkexamens 

VGG

Pilot examinering dossier Agro Productie en Technologie


Bijlagen
Beknopte omschrijving van examenprojecten btg’s tweede ronde 2015 (download pdf)
Beknopte omschrijving van examenprojecten btg’s eerste ronde 2015 (download pdf)