Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Aanpassingen op wetsvoorstel WEB rondom keuzedelen: hoe nu verder?
10 juni 2015

Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Deze wijziging staat in de nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen. In het kader van de diplomagerichte opleiding kan de student, naast keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificatie waarop de opleiding is gebaseerd, verzoeken een ander keuzedeel te volgen dat niet is gekoppeld aan de kwalificatie. Ondanks het feit dat een dergelijk keuzedeel niet gekoppeld is, telt dit keuzedeel wel mee voor de ‘invulling’ van de keuzedeelverplichting van de opleiding. Voorwaarde is dat het gekozen keuzedeel geen overlap heeft met de desbetreffende kwalificatie.

Hoe nu verder?
In de maand juni onderzoeken betrokken partijen (regie-organisatie Herziening MBO, de mbo-scholen, SBB en MBO Raad) wat de gevolgen van deze wijziging zijn voor de verdere implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor de zomer passen zij Facts & Figures Keuzedelen, de handreikingen op www.ihks.nl en indien nodig het Programma van Eisen Herziene kwalificatiestructuur hierop aan.

Lees meer op de website van het Servicepunt IHKS.