Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Aangepaste versie publicatie over herziening waarderingskader 2017 en dekking
5 februari 2016

Na publicatie in de nieuwsbrief van 4 februari 2016, zijn er kleine wijzigingen aangebracht in de publicatie (pagina 9). Ga naar versie 1.1 van de publicatie: "Exameninstrumenten voor herziene kwalificatiedossiers en het nieuwe waarderingskader 2017".

Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwe publicatie Herziening & waarderingskader staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
De publicatie “Exameninstrumenten voor herziene kwalificatiedossiers en het nieuwe waarderingskader 2017” is gevalideerd door Onderwijsinspectie en OCW. Het geeft antwoord op de volgende vragen:

  • De herziene kwalificatiedossiers starten per 1 augustus 2016, het nieuwe waarderingskader in 2017. Hoe moet ik omgaan met de tussenliggende periode?
  • Hoe interpreteer ik de zinsnede ‘dekt de eisen van het kwalificatiedossier’ op een juiste manier?
  • Hoe kan ik vakkennis en vaardigheden examineren?