Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

19 november workshop Digitaal toetsen? Help!
13 oktober 2015

Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 19 november de gratis workshop Digitaal toetsen? Help! Heeft u nog nooit digitaal getoetst? En bent u lid van een examencommissie of bent u mbo-docent? Schrijf u dan in door een mail te sturen naar examineringmbo@mbodiensten.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, functie, organisatie, de naam van de workshop die u wilt volgen en de datum van deze workshop.

Waar gaat de workshop over?
Digitaal examineren is voor veel scholen nog steeds een moeilijk punt. Aan de ene kant weerhoudt de techniek hen er regelmatig van om digitaal te examineren. Aan de andere kant zijn studenten steeds meer ingesteld op een digitale wereld. Veel studenten schrijven zelden op papier en typen alles. Het zou prettig zijn wanneer deze twee werelden dichter bij elkaar komen. Deze workshop gaat u daarbij helpen. Wij laten zien wat de mogelijkheden zijn rondom digitale examinering in het examenproces. Meer grip op het examenproces door digitaal examineren (pdca). Lees meer.

3 november Workshop Assessor
Voor de workshop Assessor van 3 november zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Schrijf u snel in als u deze workshop wilt volgen. Lees meer.