Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuws & publicaties

Op de website staat alle informatie verzameld over examinering in het mbo. Naast nieuwsberichten over wet- en regelgeving, wordt u ook op de hoogte gehouden over de activiteiten van het servicepunt examinering mbo.
Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe wet- en regelgeving over examinering in het mbo, kunt u zich persoonlijk abonneren op de nieuwsbrief. Klik hiervoor op het pijltje in het linker menu bij 'Meld u aan voor de nieuwsbrief'.  

  • Het nieuwsarchief biedt alle nieuwsberichten van het Servicepunt examinering mbo.
  • In het archief nieuwsbrieven vindt u de verzonden nieuwsbrieven van het Servicepunt examinering mbo tot ongeveer twee jaar geleden. Let op, sommige nieuwsartikelen kunnen verouderd zijn. Op de website (bij het onderwerp thema's en kaders & achtergrond) treft u altijd de meeste recente informatie aan. Twijfelt u over de actualiteit, neem dan contact op met het servicepunt.
  • De publicaties van het Servicepunt examinering mbo over actuele onderwerpen vindt u hier. De meeste publicaties legt het servicepunt ter validering voor aan het ministerie OCW en/of de Inspectie van het Onderwijs.