Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwe website: exameninstrumentenmbo.nl

14 juni 2017

Heeft u al op exameninstrumentenmbo.nl gekeken? Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor keuzedelen en kwalificaties. Ook wordt per kwalificatie aangegeven welke route te bewandelen is naar een valide examenproduct en is het mogelijk om een persoonlijk overzicht te maken. Als er nieuwe servicedocumenten beschikbaar zijn in de kwalificaties uit uw aangemaakte overzicht, krijgt u automatisch bericht. De website exameninstrumentenmbo.nl is gemaakt met medewerking van de mbo examenleveranciers en Validering examens mbo.

Ga naar exameninstrumentenmbo.nl