Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
De minister van OCW heeft het voorstel van de MBO Raad en de sociale partners in SBB-verband overgenomen om de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde. Lees meer>


29 september 2017 - Webinar 'kwaliteitsborging voor examencommissies’
Heeft u zich al aangemeld voor het online seminar over kwaliteitsborging voor examencommissies? Op vrijdagochtend 29 september, om 11.00 uur, presenteert het servicepunt een webinar. Dit kunt u live volgen. Waar gaat de webinar over? Het Servicepunt examinering mbo ontwikkelde samen met IVA Onderwijs en een aantal mbo-scholen een toolkit. Dit instrument helpt examencommissies gericht te werken aan het borgen van de examenkwaliteit. Hoe het instrument is opgebouwd en hoe u als lid examencommissie kan helpen, vertelt het servicepunt in de webinar. Tijdens de webinar zit opnieuw een team van moderatoren klaar dat uw vragen direct beantwoordt. Aanmelden>


Review keuzedelenregister – input gevraagd
De regieorganisatie Herziening MBO voert een review van het keuzedelenregister van SBB uit met als doel: signaleren van knelpunten en komen tot oplossingen. Graag ontvangt het servicepunt concrete voorbeelden op het gebied van:
• de examineerbaarheid van keuzedelen
• de beschikbaarheid van lesmateriaal/examenmateriaal voor keuzedelen
• de overlap tussen keuzedelen en (onderdelen van) kwalificatie(s).
U kunt tot vrijdag 29 september 2017 uw ervaringen doorgeven via het loket keuzedelen.


13 oktober 2017 - Conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’
In het najaar van 2017 zijn alle mbo scholen minimaal n jaar aan de slag met keuzedelen. Een jaar vol uitdagingen en mooie oplossingen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken naar de eerste ervaringen, aan de slag te gaan met de uitdagingen en goede ideen en vooruit te kijken naar onderwerpen die verder in de toekomst liggen. In het programma zijn verschillende workshops opgenomen die specifiek gericht zijn op examinering:
• wat zijn uitvoerbare examenvormen?
• hoe maak ik praktisch een examen?
• hoe werken scholen samen aan een examen?
Aanmelden kan via deze link


7 november 2017 – Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen’
Eind 2017 rondt het Servicepunt examinering mbo het deelproject ‘Validering leerresultaten 2016-2017’ af. Daarom organiseert het servicepunt op dinsdag 7 november een conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. Deze conferentie vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik. Volgende week verschijnt een speciale nieuwsbrief met daarin het programma en de mogelijkheid tot inschrijving. Voor nu: noteer de conferentie alvast in uw agenda.

Meer nieuwsbrieven...