Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Oproep: bijdrage aan conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’
In het najaar van 2017 zijn alle mbo-scholen een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken en vooruit te kijken. Op 13 oktober organiseren zij daarover de conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’. Voor de invulling van het programma willen de MBO Raad en Herziening MBO graag de inzet van deze medewerkers op scholen benutten. Welke uitdagingen hebben zij op hun school ervaren? Waar kunnen andere scholen iets van leren? Naar deze verhalen is de organisatie op zoek voor de invulling van de conferentie. Lees meer>


Handreiking Examendeelnemers
Het toepassen van regels die voortvloeien uit de WEB kan soms lastig zijn. Vooral als het gaat om leertrajecten die afwijken van wat mbo-scholen meestal gewend zijn. Eén van die toepassingen gaat over de diploma-eis bij zij-instromers: hoe gaat u om met diploma-eisen als iemand zich aanmeldt als examendeelnemer, terwijl formeel de bpv niet met een positieve beoordeling is voltooid? Het ministerie van OCW maakt het mogelijk om - onder voorwaarden - te besluiten dat de werkervaring kan worden gelijkgesteld met deze diploma-eis. Wat er als zij-instromer voor nodig is om te voldoen aan de 'bpv-eis' is opgenomen in een korte publicatie die OCW in samenwerking met het servicepunt heeft opgesteld. De publicatie vindt u hier.


Handreiking Lid beroepspraktijk examencommissies
Vanaf 1 augustus 2017 moet iedere examencommissie voldoen aan de nieuwe wetgeving examencommissies. De wet heeft als doel de kwaliteit van examinering in het mbo verder te verbeteren en, in het bijzonder, de rol die de examencommissie daarbij heeft te versterken. Met het oog op de onafhankelijke positie van de commissie is verplicht dat in iedere examencommissie ten minste één lid afkomstig is uit de beroepspraktijk. Wat de achtergronden zijn van deze verplichting en hoe u hier praktisch invulling aan kunt geven, kunt u vinden is deze handreiking.


Overzicht inkoop examens kwalificaties en keuzedelen geactualiseerd
Op de website van het Servicepunt examinering mbo is onder het tabblad ‘Examenleveranciers’ het (excel-)overzicht van examenproducten herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen geactualiseerd. Voor dit onderwerp richt de MBO Raad op dit moment, in samenwerking met regie-organisatie Herziening MBO en het servicepunt, een website in. Op deze website, exameninstrumentenmbo.nl, kunt u van alle beschikbare kwalificaties en keuzedelen zien of uw school de mogelijkheid heeft examens in te kopen.


Clip en klaar: ROC A12
De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: ROC A12. Lees meer> 

Meer nieuwsbrieven...