Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Publicatie ‘Er valt wat te kiezen! Aanscherping taken en samenstelling examencommissies’
De wetswijziging 'Aanscherping taken examencommissie’ is inmiddels een feit. Aan de mbo-scholen de opdracht om hun examenorganisatie per 1 augustus 2017 in te richten conform de wet. Bent u ook benieuwd hoe andere scholen dat aanpakken? In de publicatie 'Er valt wat te kiezen! Aanscherping taken en samenstelling examencommissies' van CINOP, in samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, leest u welke keuzes vijf mbo-scholen hierin gemaakt hebben. Lees meer>


Handreiking model instellingsverklaring
Een examencommissie moet, op verzoek van de deelnemer, een instellingsverklaring afgeven als de deelnemer één of meer examenonderdelen van de opleiding heeft behaald waarvoor, bij beëindiging van de opleiding, geen diploma of certificaat kan worden uitgereikt. Dat staat in de WEB, artikel 7.4.6a. Een model voor de instellingsverklaring is niet wettelijk vastgesteld. Daarom heeft de MBO Raad in overleg met de NRTO een handreiking ontwikkeld, die behulpzaam kan zijn voor de vormgeving van de instellingsverklaring. Lees meer>


De Inspectie van het Onderwijs zoekt adviseurs
Om tot een oordeel te komen over exameninstrumenten bij een opleiding maakt de Inspectie van het Onderwijs gebruik van adviseurs. Zij geven een advies over de door de instellingen aangeleverde exameninstrumenten en wordt gebruikt bij de gesprekken op de instelling. Vanaf augustus 2017 werkt de Inspectie met een nieuw onderzoekskader, wat ook een nieuwe werkwijze inhoudt voor het toezicht in het algemeen en voor Examinering en diplomering in het bijzonder. Een goed moment om met een nieuwe pool van adviseurs exameninstrumenten aan het werk te gaan. Interesse? Lees de volledige vacaturetekst.


Uitkomsten enquête: examinering van keuzedelen
Hoe bereiden scholen zich voor op examinering van keuzedelen? Wat zijn de eerste ervaringen als het gaat over examinering van keuzedelen? Om hier een beeld van te krijgen heeft de MBO Raad een enquête uitgezet onder contactpersonen van het Servicepunt examinering mbo, ambassadeurs ihks en leden van alle bedrijfstakgroepen. Ongeveer 250 personen hebben de enquête ingevuld en het blijkt dat: Lees meer>


Examens voor keuzedelen Instroom pabo ontwikkeld
Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor de keuzedelen Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek. De ontwikkelde praktijkexamens zijn geen vervanging van de pabo-toelatingstoetsen, maar kunnen studenten helpen het vereiste kennisniveau voor de pabo te halen. Lees meer>


Clip en klaar: Soma College
De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: Soma College. Lees meer>

Meer nieuwsbrieven...