Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

De Staat van het Onderwijs/ Clip en klaar
De jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, gepubliceerd op 12 april, biedt voor het mbo goed nieuws, maar ook punten voor verbetering. Goed nieuws: het exameninstrumentarium heeft nu een constant goede kwaliteit. Aandachtspunten zijn:
1) de betrouwbaarheid van afname en beoordeling is niet in alle gevallen in orde bij het bewaken van het examenproces door de examencommissies is geen zichtbare vooruitgang geboekt
2) de relatie tussen kwalificatiedossiers en de inrichting van examens kon niet altijd worden vastgesteld
3) de Inspectie plaatst vraagtekens bij de deskundigheid van examinatoren, want evaluatie en bijsturing ontbreken vaak.


Herkent u uw school bij de aandachtspunten?
Samen met de MBO Raad ziet het servicepunt examinering dat scholen hard werken aan de kwaliteit van examineren. In een serie van inspirerende interviews kunt u zien hoe uw collega’s spreken over examinering op hun school. Kijk bijvoorbeeld naar Hetty van Luijk (MBO Utrecht) ‘De examencommissie deskundig en als critical friend’.

Handreiking regeling ‘cum laude’
Bij mbo-scholen bestaat de behoefte om zeer goed presterende studenten extra te waarderen bij het verstrekken van een diploma. Dit leidt tot vragen over ‘cum laude’. Mag een mbo-school een student ‘cum laude’ diplomeren? Zo ja, waar mag dit worden vermeld en op welke wijze? En, op welke gronden kan een school tot ‘cum laude’ besluiten? Voor meer eenduidigheid en harmonisering voor ‘cum laude’ in het mbo, ook richting werkgevers en hoger onderwijs, is de handreiking regeling ‘cum laude’ ontwikkeld. Lees meer>


Themabijeenkomst Vrijstellingsprocedure binnen de onderwijsroute
Op dinsdagmiddag 30 mei organiseert het Servicepunt examinering mbo een themabijeenkomst over vrijstellingsprocedures op basis van leer-werkervaring. Tijdens deze werkbijeenkomst buigen we ons over vrijstellingsverzoeken en het verlenen van vrijstellingen, zowel van onderwijs als van examinering. Het servicepunt licht daarbij de verschillen en overeenkomsten kort toe. Uiteraard informeren we u ook over de laatste stand van zaken rond een Leven Lang Ontwikkelen. De bijeenkomst is voor iedereen die (zijdelings) betrokken is bij de ontwikkelingen van de onderwijsroute. Lees meer>


Servicedocument keuzedelen Engels
Het Steunpunt Taal en rekenen en de MBO Raad hebben gezamenlijk een servicedocument ontwikkeld voor de vervanging van keuzedelen Engels in de beroepscontext. De generieke keuzedelen vervangen per 1 augustus 2017 Engels in de beroepscontext B1 en B2. Wat de achterliggende redenen zijn en welke consequenties dit heeft, leest u in het servicedocument.


Terugblik conferentie ‘Kwaliteit van examinering’
Op vrijdag 31 maart 2017 organiseerde het Servicepunt examinering mbo de 10e conferentie waarin het thema kwaliteit van examinering centraal stond. Scholen en ondersteuningsbureaus verzorgden voor en met elkaar workshops rondom het thema "Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!" Ruim tweehonderd mensen namen deel aan deze conferentie. U vindt, voor zover beschikbaar, de presentaties op onze website. Lees meer>

Meer nieuwsbrieven...