Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

18 april 2017 en 15 mei 2017 - Thema-bijeenkomsten
De komst van de wet ‘aanscherping eisen examencommissie’ per 1 augustus 2017 is voor veel mbo-scholen aanleiding keuzes te maken voor de inrichting van de examenorganisatie. Wordt de examinering centraal of meer decentraal georganiseerd? Wat is de rol van het management en van het opleidingsteam? Welke veranderingen moet worden aangebracht in de examenorganisatie? Wat zijn de consequenties van deze keuzes? Hoe kunnen scholen de kwaliteit van de examinering goed blijven borgen? Het Servicepunt examinering mbo organiseert in april en mei twee themabijeenkomsten over de bovenstaande vragen. Lees meer>


Adviezen leer-werkervaring
Voor het erkennen van leer-werkervaring is de ontwikkeling van een leven lang ontwikkelen van groot belang. Onlangs zijn hierover twee interessante rapporten verschenen: één vanuit de Sociaal-Economische Raad (SER) en één advies vanuit de commissie onder leiding van Jolande Sap.
De SER heeft op 29 maart het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren uitgebracht. Het advies van de SER bevat belangrijke ingrediënten voor het regeerakkoord op het thema leven lang ontwikkelen. Het advies is integraal en zorgvuldig opgesteld en laat goed zien dat veel partijen elkaar nodig hebben. Lees meer>
Op 4 april bracht commissievoorzitter Jolande Sap het advies ‘Doorleren werkt’ uit. Benieuwd naar de achtergronden en de conclusies van het advies? Lees meer>


Nieuwe medewerker servicepunt examinering mbo
Sinds 20 maart 2017 is het Servicepunt examinering mbo versterkt met een nieuwe adviseur: Jeroen Verhagen. Hiervoor was hij werkzaam als beleidsadviseur bij de dienst onderwijs van het Nova College. Als voormalig ambassadeur ihks weet hij veel over de herziene kwalificatiestructuur, de examinering hiervan en natuurlijk de keuzedelen. Een welkome aanvulling voor ons team.


Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo
Op 4 april is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd. Deze treedt in werking op 1 augustus 2017 en dan vervalt de bestaande Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering. Lees meer>


Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs
Kent u de nieuwsbrief van de Onderwijsinspectie voor het mbo al? Hier staan interessante items in, bijvoorbeeld over het vernieuwde toezicht per augustus 2017 en video’s waar u de nieuwe manier van werken krijgt te zien.

Meer nieuwsbrieven...