Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

31 maart 2017 – Conferentie ‘Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!’
Het Servicepunt examinering mbo organiseert voor de tiende keer een conferentie. Dit keer staat in het Postillion Hotel in Bunnik het thema ‘kwaliteit van examinering’ centraal. We dagen elkaar uit om het gesprek aan te gaan over het maken van keuzes voor kwaliteit op basis van een eigen visie op (onderwijs en) examineren.
Scholen en adviesbureaus verzorgen voor en met elkaar workshops. De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de examinering in de beroepspraktijk. Schrijf in >


SBB introduceert de overlapchecker
Studenten mogen keuzedelen kiezen die niet zijn gekoppeld aan hun kwalificatie. Maar zo’n keuzedeel mag niet overlappen met de kwalificatie. Om te bepalen of sprake is van zogeheten ondoelmatige overlap, ontwikkelde Toetsingskamer SBB de overlapchecker. Met deze nieuwe tool kunnen scholen vaststellen of sprake is van overlap tussen een kwalificatie en een keuzedeel. Lees meer>

 

Examencommissies in beeld: Het Graafschap College
De examencommissie speelt een essentiŽle rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Als eerste aan het woord: het Graafschap College.

 


Infographic leer- werkervaring
Het Servicepunt examinering mbo heeft een infographic ontwikkeld waarin de processtappen inzichtelijk zijn gemaakt die een deelnemer met leer-werkervaring kan doorlopen om een mbo-diploma te halen. De infographic “Stappen leer- werkervaring” is afgelopen week in pdf afgerond. Binnenkort wordt op de website www.examineringmbo.nl ook een clickable versie van de infographic geplaatst met verwijzingen naar relevante documenten en voorbeelden. Vragen? Neem gerust contact op met het servicepunt via examineringmbo@mbodiensten.nl of telefonisch op 0348-753630.

Meer nieuwsbrieven...