Nieuwsbrief examinering mbo

9 november 2017

Nieuwsbrief 70: aanmelden voor slotconferentie en webinar
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

31 maart 2017 – Conferentie
Het Servicepunt examinering mbo organiseert voor de tiende keer een conferentie. Dit keer staat in het Postilion Hotel in Bunnik het thema ‘kwaliteit van examinering’ centraal. We dagen elkaar uit om het gesprek aan te gaan over het maken van keuzes op basis van een eigen visie op (onderwijs en) examineren. Er is aandacht voor het delen van de keuzes binnen de gehele examenorganisatie.
Scholen en ondersteuningsbureaus verzorgen voor en met elkaar workshops. U kunt zowel ’s ochtends als ’s middags een workshop kiezen. De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de examinering in de beroepspraktijk.
Lees meer>


Keuzedelen: enquête en monitor
De MBO Raad wil graag weten hoe opleidingen zich voorbereiden op de examinering van keuzedelen en welke ervaringen de scholen hiermee al hebben. Via de bijgaande link kunt u een enquête invullen tot en met 20 maart 2017. De resultaten worden gebruikt voor inhoudelijke input van beleid en ondersteuning aan scholen door de Servicepunten examinering mbo en ihks. Lees meer >
Verder is recent de eerste Monitor Keuzedelen van Herziening MBO verschenen. Scholen bieden gezamenlijk een diversiteit aan verbredende, verdiepende en doorstroomgerichte keuzedelen aan. Met name generieke, aan veel kwalificaties gekoppelde keuzedelen worden op veel plekken in het land aangeboden. Dit zijn ook de keuzedelen waar studenten zich het meest voor in schrijven. Lees meer>


Update: validering examens mbo
Sinds augustus 2016 wordt samen gewerkt aan valide examenproducten in het mbo. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd? Hier volgt een beknopte update:


- Het advies 'Drie routes naar een valide examenproduct’ van de Kwartiermaker validering examens mbo is, met het aannemen van het wetsvoorstel Examencommissies door de Tweede Kamer, een beleidskader geworden;
- Een oplossingsrichting voor de aanvullende acties in route 2, voor kwalificaties met een B-rating, is gepubliceerd in een artikel;
- Een terugblik op de gestelde vragen tijdens de leg-uit-bijeenkomst van 17 januari 2017 vindt u hier. De kwartiermaker gaf toen een toelichting op de validering van examenproducten;
- De rating per kwalificatie voor route 2 wordt de komende tijd geactualiseerd. Hier leest u wat dat precies inhoudt;
- De kwartiermaker is gestart met een uitwerking van de producteisen voor de norm voor valide examenproducten.
 

20 maart 2017 – bijeenkomst leer- en werkervaring
Wanneer deelnemers met leer- en werkervaring een opleiding starten, kan vrijstelling voor onderwijs of examinering worden verleend. Op maandagochtend 20 maart 2017 gaat het servicepunt examinering met niet-bekostigde onderwijsinstellingen over dit onderwerp verder in gesprek. Wat zijn uw ervaringen? Wat zijn uw vragen? Welke mogelijkheden biedt u aan als niet-bekostigde instelling? Lees meer >


Flitsbijeenkomst examinering Engels
Het Steunpunt Taal en Rekenen organiseert op woensdag 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst dat in het teken staat van examinering Engels. Het doel is om tijdens deze middag in Utrecht docenten/coördinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies te informeren over:
- de uitkomsten van de internetconsultatie examineren op een hoger niveau
- de examinering van keuzedelen Engels
- de gevolgen voor de praktijk
Lees meer>


Overzicht van aanbieders scholing geactualiseerd
Veel mbo-scholen vergroten en borgen de deskundigheid van examenfunctionarissen door formele bijscholing, interne en externe kennisdeling of het bieden van begeleiding. Hiervoor is er in Nederland een divers aanbod. Het Servicepunt Examinering Mbo publiceert daarom een overzicht van het aanbieders die scholingen en/of trainingen aanbieden voor examenpersoneel. Dit overzicht is geactualiseerd. Afhankelijk van uw vraag naar (bij)scholing, kunt u vanuit uw school offertes opvragen bij de genoemde aanbieders in het overzicht. Aanvullingen of wijzigingen voor het overzicht? Stuur dan een e-mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.  

Meer nieuwsbrieven...