Nieuwsbrief examinering mbo

9 november 2017

Nieuwsbrief 70: aanmelden voor slotconferentie en webinar
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Bijgestelde publicatie examencommissies
Recent is het wetsvoorstel ‘Examencommissies mbo’ in de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee moeten vanaf 1 augustus 2017 scholen voldoen aan de nieuwe/aanvullende eisen die gesteld worden aan examencommissies. De publicatie ‘De examencommissie: onafhankelijk en deskundig’ is bijgesteld op basis van de aanpassingen in het wetsvoorstel. De scholen kunnen de aankomende maanden benutten om ervoor te zorgen dat zij vanaf 1 augustus aanstaande voldoen aan de nieuwe/aanvullende eisen ten aanzien van de examencommissies.


Erkennen leer- werkervaring met ervaringscertificaat 
Sinds begin 2016 is het mogelijk om met het erkennen van leer-werkervaring via de ‘onderwijsroute’ een mbo-diploma te halen. Dit kan op twee manieren:
1. een evc-aanbieder brengt de leer- en werkervaring in kaart en legt dit vast in een ervaringscertificaat;
2. de mbo-school erkent zelf de leer- en werkervaring van een kandidaat en geeft vervolgens vrijstelling(en) voor onderwijs en/of examinering voor een diploma.
Wanneer op basis van een ervaringscertificaat bij uw school gevraagd wordt om vrijstelling(en), is het belangrijk dat u het volgende controleert. Lees meer>

 

Nieuwe medewerkers servicepunt
Vanaf 1 februari werkt Annet Feijen als BTG-adviseur bij de MBO Raad. Annet heeft ruim twee jaar bij het Servicepunt examinering mbo gewerkt. Wij wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie. Jeroen Verhagen, nu nog werkzaam bij Nova College, zal vanaf 20 maart als adviseur werkzaam zijn bij het servicepunt. Wij kijken uit naar zijn komst!

Sinds het begin van dit jaar is ons team aangevuld met de komst van Regina Kleingeld. Regina werkt samen met Ineke Magdelijns aan het dossier Erkennen Leer-Werkervaring. Zij is geen onbekende in het mbo-veld en heeft veel ervaring in de sector, onder meer bij het Nationaal Co÷rdinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF).

Terugblik webinar 'Examinering van keuzedelen'
Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Op vrijdag 3 februari hield het servicepunt een webinar die inging op de kaders voor de examinering van keuzedelen, het examenplan, de keuze voor inkopen of het ontwikkelen van examens voor keuzedelen en diplomeren. Terugkijken kan! Via deze link kunt u ook twee andere webinars van het servicepunt zien: ‘Examinering in de beroepsprakijk; authentiek en betrouwbaar’ en ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’. 


Professionalisering examenfunctionarissen
Veel mbo-scholen zijn aan de slag om de deskundigheid van examenfunctionarissen te vergroten en te borgen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld met formele bijscholing, interne en externe kennisdeling of het bieden van begeleiding door meer ervaren collega’s. Een integrale aanpak van deskundigheidsbevordering helpt hierbij, zo blijkt uit onderzoek. Meer informatie over dit onderzoek, deskundigheidsbevordering, praktijkvoorbeelden en scholingsmogelijkheden vindt u hier.


Routekaart bij de instellingsexamens Nederlands en Engels
Een van de aandachtspunten uit het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’, is het gebruik van de routekaart bij de instellingsexamens Nederlands en Engels. De volledige uitwerking van dit aandachtspunt is te lezen in de publicatie ‘Gebruik routekaart bij de instellingsexamens Nederlands en Engels’. Deze publicatie geeft verdere uitleg van het doorlopen van de drie routes voor validering van examenproducten voor de instellingsexamens Nederlands en Engels. Ook wordt de invulling van de twee servicedocumenten toegelicht.

Meer nieuwsbrieven...