Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

3 februari: Webinar keuzedelen van examinering. Doet u mee?
Op vrijdagochtend 3 februari kunt u van 11.00 uur tot 12.00 uur online een webinar volgen over keuzedelen en examinering. Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Dit webinar gaat in op de kaders voor het examineren van keuzedelen, het examenplan, de keuze voor inkopen of het ontwikkelen van examens voor keuzedelen en diplomeren. De informatie uit het webinar is gebaseerd op verschillende handreikingen van het servicepunt ihks en het servicepunt examinering mbo. Ook het recent verschenen stappenplan en raamwerk voor examinering van keuzedelen is hierbij meegenomen. Lees meer>


9 februari: Is uw school klaar voor vrijstellingen en maatwerk? Meld u aan voor de themabijeenkomst!
Wanneer deelnemers met leer- en werkervaring met een opleiding starten, kan vrijstelling voor onderwijs of examinering worden verleend. Heeft uw school hiervoor een vrijstellingenbeleid? Wie op school is verantwoordelijk voor het verlenen van de vrijstellingen? En bent u altijd in staat het eventueel ontbrekende opleidingsdeel via maatwerk te organiseren? Welke kansen en welke knelpunten ziet u? Op donderdag 9 februari 2017 gaan we graag met u in gesprek over dit onderwerp en wisselen we ervaringen uit. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich vr 2 februari 2017 aanmelden via deze link. U ontvangt daarna een bevestiging met de exacte tijden en locatie.


Oproep: workshops voor de conferentie over kwaliteit van examinering
Het Servicepunt examinering mbo organiseert twee keer per jaar een conferentie over beroepsgerichte examinering in het mbo. Per conferentie staat n thema centraal en worden naast een plenair programma meerdere workshoprondes aangeboden. Zo ook op vrijdag 31 maart 2017. Dan staat het thema kwaliteit van examinering centraal. Het doel van de conferentie is kennis delen en laten inspireren.

Inhoud
Een mbo-diploma waarvan de kwaliteit onomstreden is vraagt om een goede kwaliteit van examinering. Binnen de landelijke kaders maakt iedere school eigen keuzes en bepaalt de hoogte van de eigen kwaliteitslat. Wat is de examenkwaliteit die u nastreeft? Ga met elkaar in gesprek over het bewust maken van keuzes, een heldere onderbouwing en het delen van de gemaakte keuzes binnen de gehele examenorganisatie, zodat over de gehele breedte als vanzelfsprekend kwaliteitsbewust wordt gehandeld.

Oproep
Wilt u een tijdens deze conferentie een workshop verzorgen? Laat het ons vr 26 januari 2017 weten via examineringmbo@mbodiensten.nl. Noem in uw mail duidelijk het thema dat de workshop centraal stelt (beroepspraktijk, examencommissie, moderne vreemde talen, kwaliteitsborging etc.) en eventueel de sector van het praktijkvoorbeeld.


Aanmelden
Aanmelden voor de conferentie kan pas in de loop van week 10 (maandag 6 t/m 10 maart 2017). Wij versturen hierover een aparte nieuwsbrief.


14 maart: Kennisdelingsbijeenkomst ‘Aanscherping eisen examencommissie’
Het wetsvoorstel ‘Aanscherping eisen examencommissie’, dat is aangenomen door de Tweede Kamer, betekent voor veel mbo-scholen opnieuw keuzes maken voor de inrichting van de examenorganisatie. CINOP Advies faciliteert met medewerking van het Servicepunt examinering mbo een bijeenkomst om hierover kennis te delen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 maart, van 14.00 uur tot 17.00 uur in Utrecht (BCN Utrecht). Lees meer>


Examengids mbo: Een nieuwe checklist over examinering in de beroepspraktijk
Hoe organiseert u de examinering in de beroepspraktijk? Heeft u daarmee voldoende zicht en grip op de kwaliteit van de afname? De nieuwe checklist in de Examengids mbo geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om zicht te krijgen op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Een check op kwaliteit vanuit zowel de rol van manager als van examencommissie-lid. Bekijk de nieuwe checklist>

Meer nieuwsbrieven...