Nieuwsbrief examinering mbo

20 december 2016

Nieuwsbrief 54: wetsvoorstel examencommissies, workshops en Examengids
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Validering examens: per wanneer zijn de afspraken van toepassing?
Een van de uitwerkingen van het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ is het bepalen vanaf wanneer de afspraken over validering van toepassing zijn. Er is gekozen voor een datumbenadering. Dit betekent dat op één datum de maatregel geldt voor alle examenproducten. Er wordt naar gestreefd om voor de zomer van 2017 te communiceren welke datum gehanteerd gaat worden. In dit nieuwsbericht op de website Validering Examens MBO staat op welke wijze tot dit besluit is gekomen en wat dit betekent voor het vervolg.

Wetsvoorstel examencommissie aangenomen – verplichting één examencommissielid uit beroepspraktijk
De Tweede Kamer heeft afgelopen 15 december het wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies mbo behandeld en 20 december aangenomen. Het wetsvoorstel verduidelijkt de taken van de examencommissie en stelt nadere eisen aan de samenstelling, benoeming en onafhankelijkheid. Lees meer>


Is uw school klaar voor vrijstellingen en maatwerk? Meld u aan voor de themabijeenkomst!
Wanneer deelnemers met leer- en werkervaring met een opleiding starten, kan vrijstelling voor onderwijs of examinering worden verleend. Heeft uw school hiervoor een vrijstellingenbeleid? Wie op school is verantwoordelijk voor het verlenen van de vrijstellingen? En bent u altijd in staat het eventueel ontbrekende opleidingsdeel via maatwerk te organiseren? Welke kansen en welke knelpunten ziet u? Op donderdag 9 februari 2017 gaan we graag met u in gesprek over dit onderwerp en wisselen we ervaringen uit. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich voor 26 januari 2017 aanmelden via deze link. U ontvangt daarna een bevestiging met de exacte tijden en locatie. 

Examengids mbo: Een nieuwe checklist over examinering in de beroepspraktijk
Hoe organiseert u de examinering in de beroepspraktijk? Heeft u daarmee voldoende zicht en grip op de kwaliteit van de afname? De nieuwe checklist in de Examengids mbo geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om zicht te krijgen op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk. Een check op kwaliteit vanuit zowel de rol van manager als van examencommissie-lid. Bekijk de nieuwe checklist>

Servicepunt examinering mbo zoekt versterking!
Per 1 februari 2017 zoekt het servicepunt versterking van een adviseur op het gebied van examinering en de herziene kwalificatiestructuur. Het gaat om een tijdelijke functie t/m 31 december 2017 voor 0,8-1,0 fte (32 tot 40 uur per week). Detachering vanuit een mbo-school behoort tot de mogelijkheden. Heeft u belangstelling of kent u iemand die deze vacature wil vervullen, neem dan contact op. Bekijk de vacatureomschrijving>

Workshops examinering 2017: heeft u zich al ingeschreven?
In 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo een aantal workshops over verschillende thema’s rondom examinering. Graag brengen we de volgende workshops nog onder uw aandacht:

Fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar!
We wensen u prettige feestdagen en een goede kerstvakantie toe. Het servicepunt examinering mbo is gesloten vanaf donderdag 22 december. Vanaf maandag 9 januari 2017 zijn we weer bereikbaar voor al uw vragen.

Meer nieuwsbrieven...