Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 
Handreikingen examens voor keuzedelen beschikbaar!
De invoering van keuzedelen stelt scholen voor nieuwe uitdagingen. In het kader van de Examenagenda mbo heeft de MBO Raad in samenwerking met mbo-scholen handreikingen ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen aan de slag om examens voor keuzedelen te ontwikkelen. De handreikingen zijn beschikbaar via het servicepunt Examinering mbo en het servicepunt IHKS. Het gaat om meerdere documenten: een stappenplan om van keuzedeel tot examenplan te komen, met verantwoordingsdocument, lege raamwerken voor exameninstrumenten en een naslagwerk. 
Lees meer >

Handreiking OER voor herziene kwalificaties
Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij de invoering van de herziene kwalificatiedossiers voor een onderwijs- en examenregeling (OER)? Het Servicepunt examinering mbo heeft de handreiking voor het opstellen van de OER geactualiseerd. In deze handreiking vindt u tips en suggesties voor het opstellen van een OER voor opleidingen gebaseerd op de herziene dossiers. De handreiking is bedoeld voor examencommissies en betrokkenen in het examenproces die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de OER.
Lees meer >

Workshop ‘Focus op veilig examineren; een goede gesprekspartner van de ict-er!’ op 24 nov. a.s.
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met studenten die veel meer thuis zijn in de digitale wereld dan hun docent of assessor. Dat kan van invloed zijn op het proces van toetsconstructie, examenafname en gegevensregistratie. Welke slimheid zet je als mbo-school hiervoor in? Meldt u nu aan voor deze workshop.
Lees meer >

Workshop 'Aan de slag met het opzetten van externe validering' op 6 dec. a.s. 
Hoe zorgt een mbo-school dat het goed aan de slag kan met het extern (laten) valideren van examenproducten? Welke acties moeten gedaan worden? Wie zet ik hiervoor in? Deze onderwerpen komen aan bod in deze workshop op 6 december. Meldt u nu aan.
Lees meer >

Terugblik Masterclasses & MBO Casino:
Alles wat u altijd al wilde weten over Examencommissies, maar nooit durfde te vragen…
Het Servicepunt examinering heeft ruim 160 voorzitters, secretarissen en overige leden van (de)centrale examencommissies ge´nformeerd over examencommissies. Dat gebeurde in vier masterclasses in september en oktober in verschillende regio's in het land. De evaluatie was zeer positief; alle onderdelen werden met voldoende/goed beoordeelt. Het casino-deel kreeg zelfs het oordeel 100% positief.
U kunt hier de presentatie terugkijken.
(In de presentatie vindt u ook alle hyperlinks naar de relevante websites en documenten)

Resultaten van verschillende btg-examenprojecten gereed
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in 2015 en 2016 in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 projecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur en verbetering van examinering in de beroepspraktijk. De afgelopen periode zijn onder andere de resultaten gepubliceerd van de projecten Kaderexamens en profielexamens keuzedelen (btg ZDV), Ontwikkelen van examens voor Optiek, MSMH en Audicien (btg SV) en Borging kwaliteit examens in de beroepspraktijk bij Hout en Meubel (btg TGO).
Het overzicht van alle examenprojecten vindt u hier.

Examengidsmbo.nl
Bijna 250 aangemelde bezoekers hebben hun weg al gevonden met de www.examengidsmbo.nl. Met deze gids wordt overzicht geboden in het woud aan informatie over examinering, speciaal voor managers met een taak in examinering en examencommissieleden. Om het bereik van deze gids nog verder te verbreden heeft het Servicepunt examinering een mailing verstuurd naar alle mbo-scholen in Nederland met informatiemateriaal.
De Examengids wordt in de komende maanden verder uitgebreid met een vragenlijst over examinering in de beroepspraktijk. 
Neem een kijkje op de Examengids mbo en meld u aan voor de eerste checklist 'de examenorganisatie op orde?'.
Leer meer >

Servicedocument 'Examineren op een hoger niveau voor Nederlandse taal en rekenen'
Regelmatig krijgen wij vragen over het examineren van Nederlandse taal en rekenen op een hoger niveau. Hierover heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo een servicedocument ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Meer nieuwsbrieven...