Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Webinar Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar
Hoe zorgt u ervoor dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Hoe vindt u een goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? Belangrijke vragen die ook centraal staan in de nieuwste publicatie van de Inspectie van het Onderwijs: Examinering in de rele beroepscontext. Tijdens de webinar ‘Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar op vrijdag 7 oktober jl werden deze onderwerpen behandeld en verschillende oplossingsrichtingen doorgenomen. Deze webinar sloot aan op de conferentie met dezelfde titel die op 23 september jl is gehouden 
Klik hier voor de presentatie van de webinar en de brondocumenten. 

Webinar terugkijken
U kunt de webinar hier terugkijken
Tip 1: Bekijk de webinar als gehele examencommissie en bespreek welke oplossingsrichting voor u relevant is.
Tip 2: U kunt de webinar ook per hoofdstuk terugkijken en alleen de voor u relevante onderwerpen bekijken.

Hoe werkt een webinar?
Hier vindt u informatie over webinars van het Servicepunt examinering mbo.

Servicepunt examinering lanceert Examengidsmbo.nl
Examinering in het mbo is een hele toer. Hoe garandeert u de kwaliteit van het examen waarmee uw student de opleiding afrondt? Hoe waarborgt u het niveau van het diploma, terwijl de onderwijsinspectie over uw schouder meekijkt? Het is ons doel om dit voor u makkelijker te maken en u tijd te besparen. Daarom bieden wij de examengidsmbo.nl. Al in 5 minuten heeft u hiermee overzicht over de huidige situatie en mogelijke verbeterpunten. De website is makkelijk in gebruik en bovendien helemaal gratis.
Klik hier voor de examengidsmbo.nl
Leer meer over examinering in het mbo www.examengidsmbo.nl

Conferentie “VER-, HER en ERkennen van leer en werkervaring’ 
8 november, van 10.00 – 16.00 uur in Woerden.
Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 8 november a.s. de conferentie 'VER-, HER en ERkennen van leer en werkervaring. Deze conferentie staat in het teken van kennisuitwisseling tussen mbo-instellingen en EVC-aanbieders. Hoe zorgen zij samen voor een goede kwaliteit van het erkennen van leer- en werkervaring? 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel medewerkers van mbo-instellingen als EVC-aanbieders die betrokken zijn bij de verzilveringsprocedures van ervaringscertificaten. Zowel bekostigd als niet-bekostigd onderwijs is van harte welkom. 
Lees meer >

Handreiking: Keuzedelen & examinering? Even spieken..
Het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo bieden een spiekbriefje dat in n oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weergeeft. 
Klik hier voor het spiekbriefje
Uitgebreidere informatie over de herziene kwalificatiestructuur, keuzedelen en examinering vindt u op ihks.nl en examineringmbo.nl

Conferentie 'Examinering in de beroepscontext: authentiek en betrouwbaar'
De conferentie van 23 september ligt al weer enige tijd achter ons. Steeds meer presentaties komen beschikbaar. Aan het einde van de week kunt u de presentaties die op dat moment zijn aangeleverd op onze website aantreffen.

Meer nieuwsbrieven...