Nieuwsbrief examinering mbo

28 september 2016

Nieuwsbrief 49: webinar, onderzoek Onderwijsinspectie en meer
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 
7 oktober: webinar ‘Examinering in de Beroepspraktijk’
Meld u nu aan!

Hoe zorgt u ervoor dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Hoe vindt u een goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? Belangrijke vragen die ook centraal staan in de nieuwste publicatie van de Inspectie van het Onderwijs: Examinering in de reŽle beroepscontext. In dit webinar praten wij u bij over dit onderwerp en nemen we de verschillende oplossingsrichtingen met u door. De conferentie op 23 september gemist? Dan is dit uw kans om binnen 1 uur op de hoogte te zijn. Bekijk het webinar op 7 oktober tussen 11:00 en 12:00 vanaf uw eigen werkplek of thuis en stel in de ‘chat’ direct uw vragen.
Lees meer >

Onderwijsinspectie presenteert onderzoek
‘Examinering in de reŽle beroepscontext’

De Inspectie van het Onderwijs presenteerde tijdens de conferentie van het Servicepunt examinering mbo op 23 september het onderzoek ‘Examinering in de reŽle beroepscontext’. In een brochure over dit onderzoek benoemt de Inspectie zes oplossingsrichtingen die mbo-scholen kunnen helpen de examinering in de beroepspraktijk slimmer te organiseren. Vooral het samenspel tussen de verschillende oplossingsrichtingen kan bijdragen aan een goede examenkwaliteit.
Lees meer >

De Examengids mbo: leer meer over examinering
Er is zoveel informatie beschikbaar over examinering in het mbo, maar waar begint u? Hoe krijgt u overzicht in dit woud van informatie? Hoe weet u of u op de goede weg bent? Speciaal voor managers met een taak in examinering en examencommissieleden heeft het Servicepunt examinering mbo iets nieuws ontwikkeld: de Examengids mbo.
Lees meer >

8 november 2016: Werkconferentie VER-, HER- en ERkennen van leer en werkervaring
Een EVC-kandidaat met een diplomawens wil, na het behalen van erkenningen voor verworven competenties, zo snel mogelijk de volgende stap zetten op weg naar het behalen van het mbo-diploma. De route die daarvoor gevolgd moet worden bevat vaak allerlei obstakels. Zowel mbo-scholen als EVC-aanbieders worden uitgedaagd deze weg te effenen.
Op dinsdag 8 november 2016 zetten we hiervoor de eerste stappen. Die dag organiseert het Servicepunt examinering mbo een werkconferentie over de ketensamenwerking tussen EVC- aanbieders en mbo-scholen.
Lees meer >

FAQ: Hoe houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de examinering van keuzedelen?
Per 1 augustus 2016 zijn keuzedelen onderdeel van de opleiding. Hoe houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de examens voor keuzedelen? Voor alle opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2016 geldt dat de keuzedelen wel geŽxamineerd moeten worden, maar dat het resultaat nog niet meetelt voor diplomering. Voor de opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2018 gaat de slaag-zakregeling in (met compensatiemogelijkheid). Daar houdt de Onderwijsinspectie rekening mee in haar toezicht.
Lees meer >

Aanpassingen op examineringmbo.nl
Op examineringmbo.nl hebben we de afgelopen periode informatie verplaatst zodat er een beter overzicht ontstaat van alle beschikbare publicaties. Een overzicht van de wijzigingen:
• Bij Nieuws & Publicaties vindt u alle publicaties van het servicepunt op een rij.
• Bij Thema’s is informatie rondom examencommissies, examenleveranciers, herziening & keuzedelen en externe validering geclusterd.
• Bij Kaders & achtergrond vindt u nu ook het Begrippenkader examinering mbo.

Meer nieuwsbrieven...