Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 
Overzicht examens voor keuzedelen en herziene kwalificaties online
De examenleveranciers ontwikkelen examens voor de herziene kwalificaties. Deze zomer is het overzicht daarvan op onze website geactualiseerd. Daarnaast heeft het Servicepunt Examinering mbo ge´nventariseerd voor welke keuzedelen er examens ontwikkeld worden. Het overzicht helpt scholen bij de inkoop van examens.
Bekijk de overzichten>

Stel al uw vragen bij de regiobijeenkomsten 'Drie routes naar een valide examenproduct'
Vanaf augustus 2016 is de overgangsperiode naar een nieuw valide examenproduct gestart. Hierin wordt gewerkt aan drie begaanbare routes naar een valide examenproduct. Via www.valideringexamens.nl wordt u over deze zaken al uitgebreid ge´nformeerd. Daarnaast worden regiobijeenkomsten georganiseerd door Validering Examens MBO (kwartiermaker). Tijdens deze bijeenkomsten brengt kwartiermaker Eric Jongepier u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook is er volop mogelijkheid voor vragen.
Meer informatie en aanmelden> 

4 oktober: workshop 'Assessoren beroepsgerichte examens'. Meldt u nu aan!
Doelgroep: Beoordelaars/assessoren

Geeft de deelnemers duidelijke handvatten voor hun rol in het examenproces; het geven van een zo goed mogelijk oordeel en het onderbouwen hiervan. Er wordt interactief gewerkt aan concrete opdrachten die zoveel mogelijk toepasbaar zijn in de eigen situatie.
Lees meer>

Masterclasses, consults en MBO Casino
Doelgroep: de bijeenkomsten zijn exclusief bedoeld voor voorzitters, secretarissen en overige leden van (de)centrale examencommissies.

De wetgeving rondom de (inrichting van) examencommissies verandert. Is uw kennis helemaal up-to-date? Is uw (de-) centrale examencommissie klaar voor alle taken? Het Servicepunt examinering organiseert speciaal voor leden van de (de)centrale examencommissie vier masterclasses met consults en de casino-methode. De masterclasses worden aan het einde van een werkdag gehouden, bij u in de regio. Inhoudelijk zijn de bijeenkomsten hetzelfde, alleen de locaties verschillen.
Er zijn masterclasses in Amsterdam, Zwolle, Woerden en Eindhoven.
Lees meer en schrijf u in>

Update Procesarchitectuur examinering
Het Servicepunt examinering heeft de website www.kwaliteitsborging.examinering.mbo opnieuw geŘpdatet. Net als ieder jaar verbeteren wij onze producten en zorgen ervoor dat ze weer aan de laatste eisen voldoen. Welke aanpassingen er hebben plaatsgevonden is opgenomen in een overzicht.
Lees meer>

Examenprojecten bedrijfstakgroepen
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 examenprojecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur en verbetering van examinering in de beroepspraktijk. Van de zomer hebben enkele btg's weer nieuwe producten opgeleverd.
Bekijk het overzicht van de examenprojecten>

Meer nieuwsbrieven...