Nieuwsbrief examinering mbo

4 oktober 2017

Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar.
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Masterclasses, Consults en MBO Casino
Als lid van een examencommissie in het mbo heeft u te maken met veel verschillende taken en opgaven. Is uw kennis helemaal up-to-date? Is uw (de-)centrale examencommissie klaar voor alle taken? Het Servicepunt examinering organiseert speciaal voor leden van de (de)centrale examencommissie in september en oktober vier keer een masterclass en het MBO Casino.
Test uw kennis en meldt u aan. Attendeer ook uw collega’s van de (decentrale) examencommissie!
Lees meer >

Agenda najaar
Dit najaar organiseert het Servicepunt examinering weer verschillende bijeenkomsten op het gebied van de examinering. De eerstkomende bijeenkomsten zijn:

23 september: Conferentie 'Examineren in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar!'
Deze bijeenkomst is uitverkocht. Ook de reservelijst is vol. Deelnemers krijgen binnenkort bericht over de start van de inschrijvingen voor de workshops. Op 7 oktober a.s. wordt over hetzelfde onderwerp een webinar georganiseerd.

4 oktober: Workshop ‘Assessoren beroepsgerichte examens’ (9.30 – 17.00 uur)
Doelgroep: Beoordelaars/assessoren
Doel: Geeft de deelnemers duidelijke handvatten voor hun rol in het examenproces; het geven van een zo goed mogelijk oordeel en het onderbouwen hiervan. Er wordt interactief gewerkt aan concrete opdrachten die zoveel mogelijk toepasbaar zijn in de eigen situatie.
Lees meer >

7 oktober: Webinar : 'Examineren in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar!'
Hoe zorg je dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Hoe vind je goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houd je zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? We praten u bij in het webinar op 7 oktober van 11.00-12.00 uur.
Lees meer >

Website valideringexamens.nl online

De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten. Op de website staat het adviesrapport, de wijze waarop gewerkt kan worden met de routes en de aanpak en activiteiten in de komende periode.
Lees meer>

Handreikingen voor examens keuzedelen in de maak
Om zowel de examenleveranciers als de scholen te ondersteunen bij het maken van examens voor keuzedelen ontwikkelt de MBO Raad – in samenwerking met medewerkers van de scholen en examenleveranciers – handreikingen. Deze handreikingen zullen bestaan uit: een stappenplan om tot een onderbouwde en verantwoorde keuze te komen voor een examenvorm en formats om daadwerkelijk examens te maken. Begin oktober zullen de producten worden opgeleverd.
Lees meer>

HERHALING: Onderwijs, beroepspraktijk en examinering in het buitenland.
Mag je examineren in het buitenland? Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met OCW voor de zomervakantie gewerkt aan een publicatie over onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Deze publicatie beschrijft hoe mbo-instellingen om kunnen gaan met resultaten die in het buitenland gevolgd of behaald zijn.
Lees hier de publicatie 'Onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering in het buitenland'

Meer nieuwsbrieven...