Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Onderwijs, beroepspraktijk en examinering in het buitenland.
Nieuwe publicatie
Mag je examineren in het buitenland? Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met OCW gewerkt aan een publicatie over onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Deze publicatie beschrijft hoe mbo-instellingen om kunnen gaan met resultaten die in het buitenland gevolgd of behaald zijn.
Lees hier de publicatie 'Onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering
in het buitenland'

Duidelijkheid over verantwoordelijkheid en kosten wettelijke vereisten in kwalificatiedossiers
De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige kwalificatiedossiers zijn (wettelijke) beroepsvereisten opgenomen, zoals het rijbewijs of een certificaat gewasbescherming. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet aan deze vereisten voldoen om het beroep (of bepaalde beroepshandelingen) te kunnen én mogen uitoefenen.
Lees meer >

Workshopaanbod voor nieuwe schooljaar online
Ook komend schooljaar biedt het Servicepunt examinering mbo weer gratis workshops aan. Deze zijn bedoeld voor iedereen met een taak bij examineren in het mbo.
Iedere workshop kent een specifieke doelgroep. Op die manier sluiten de workshops goed aan op de wensen van de deelnemers. Er zijn onder andere workshops voor (decentrale en centrale) examencommissieleden, stafmedewerkers examinering, assessoren, BPV-begeleiders, praktijkopleiders en betrokkenen bij validering/vaststellen van exameninstrumenten.
In de workshops gaat u zelf aan de slag, doet u inspiratie op en krijgt u handreikingen. Ook leert u van deelnemers van andere scholen.
Een chronologisch overzicht van het workshopaanbod vindt u hier.

Alles wat u altijd al wilde weten over Examencommissies,
maar nooit durfde te vragen…
Masterclasses, consults en MBO Casino 

Als lid van een examencommissie in het mbo heeft u te maken met veel verschillende taken en opgaven. Is uw kennis helemaal up-to-date? Is uw (de-)centrale examencommissie klaar voor alle taken? Het Servicepunt examinering organiseert speciaal voor leden van de (de)centrale examencommissie vier masterclasses met consults en het MBO Casino. 
Lees meer >

Fijne zomervakantie!
Het servicepunt examinering mbo gaat met zomervakantie en is daarom van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus gesloten. Daarna zijn we weer bereikbaar voor al uw vragen. 

Meer nieuwsbrieven...