Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Minister neemt advies ‘drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over

De minister heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Dat deed zij middels een brief en het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. In dit advies wordt voorgesteld dat mbo-scholen drie routes kunnen kiezen om tot valide exameninstrumenten te komen: inkoop bij een gecertificeerde examenleverancier, zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken of examenproduct aanbieden voor externe validering. Het advies is het vertrekpunt op basis waarvan de discussie met de mbo-sector over de implementatie van dit advies kan worden gevoerd. Het advies zal samen met de MBO Raad en NRTO worden uitgewerkt tegen de achtergrond van de recente verbetering van de kwaliteit van exameninstrumenten en collectieve afspraken in de Examenagenda mbo.
Lees meer > 


Conferentie ‘Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar’ op 23 september a.s.
Examinering in de context van het beroep kenmerkt het mbo en doet het meest recht aan de authentieke beroepssituatie. Maar hoe zorg je dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Wanneer is het goed genoeg? Hoe vind je goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houd je zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? Deze vragen en dilemma’s ziet de Inspectie van het Onderwijs ook in haar onderzoeken terug.
De inschrijving voor de conferentie ‘Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar’ op 23 september 2016 is nu geopend.
Lees meer > 


Valideren, vrijstellingen en maatwerk op de website
Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren met als doel een formeel diploma te behalen, neemt contact op met een (mbo)onderwijsinstelling. Maar waar moet u als onderwijsinstelling aan denken bij het valideren van leer- en werkervaring? Op onze website vindt u informatie en handreikingen over:
- het valideren van leer- en werkervaring
- het geven van vrijstelling van onderwijs en/of examinering
- het organiseren van maatwerk voor aanvullend onderwijs
Vanaf volgend schooljaar voegt het servicepunt stap voor stap meer informatie toe over dit onderwerp en organiseert hierover bijeenkomsten. Heeft u hierover vragen, mail ons: examineringmbo@mbodiensten.nl
Lees meer >


Examentaken Mbo in Excel beschikbaar
In april 2016 zijn de nieuwe Examentaken Mbo gepubliceerd. Naast de PDF en het boekje, zijn de taken nu ook in Excel beschikbaar. Hiermee kan je als school zelf nagaan welke taken bij wie belegd zijn. Ook kunnen de taken vanuit dit format eenvoudiger worden gekopieerd of bewerkt voor bijvoorbeeld het eigen handboek examinering.
Lees meer >

Meer nieuwsbrieven...