Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inzage in de centrale examens
Zowel scholen als studenten stellen regelmatig vragen over inzagerecht bij examens. Dat constateren de MBO Raad, het Steunpunt Taal en rekenen en het Servicepunt examinering. Voor centrale examens is er vorige week donderdag een Flitsbericht uitgegaan van het Steunpunt Taal en rekenen mbo. De informatie in dit flitsbericht kan gebruikt worden om studenten te informeren over de mogelijkheid tot inzage in de centrale examens. Het bericht gaat onder andere kort in op onderwerpen als inzage in het gemaakte werk, wat studenten kunnen inzien en welke spelregels er zijn.
Lees hier het flitsbericht.

Regeling modeldiploma mbo en andere regelingen aangepast

De laatste onderliggende regelgeving is gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de invoering van keuzedelen. Hierin zijn onder andere een nieuw modeldiploma te vinden en een wijziging bijlage van de Regeling standaarden examenkwaliteit 2012.
Lees meer >

Verwacht voor de zomer
Het Servicepunt examinering mbo is volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. In onze volgende nieuwsbrief die nog verschijnt voor de zomervakantie kunt u in ieder geval het volgende verwachten:
-  Aanmelden voor de conferentie “Examinering in de beroepspraktijk” op
   23 september 2016.
-  Aanbod workshops over examinering in het nieuwe schooljaar.
-  Vooraankondiging tweede webinar op 7 oktober 2016, over examinering in de beroepspraktijk.

Meer nieuwsbrieven...