Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Advies kaders externe validering aangeboden aan OCW
Het advies 'drie routes naar valide examenproducten'over de kaders voor externe validering van examens is door Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) aan de minister van OCW aangeboden. In dit advies wordt voorgesteld dat onderwijsinstellingen drie routes kunnen bewandelen om tot valide exameninstrumenten te komen:
1. Inkoop bij een gecertificeerde examenleverancier
2. Zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken
3. Examenproduct aanbieden voor externe validering

Om op verantwoorde wijze van advies naar praktijk te komen wordt voor een overgangsperiode van minimaal een jaar gepleit. Tijdens deze overgangsperiode (vanaf 1 augustus 2016) worden de routes, onderliggende norm en afspraken nader uitgewerkt.
Vertegenwoordigers van het onderwijsveld, bedrijfsleven, ministerie van OCW/directie MBO, Inspectie van het Onderwijs en examenleveranciers hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de hoofdlijn van het advies.

Het ministerie komt in juni a.s. met een beleidsreactie op het advies. Dan wordt het volledige adviesrapport gepubliceerd. De hoofdlijnen van dit adviesrapport kunt u alvast hier downloaden (pdf 152 Kb).


Publicatie en samenvatting ‘De examencommissie: onafhankelijk en deskundig’ gereed
Wat betekent het wetsvoorstel examencommissies voor uw examenorganisatie? In de publicatie ‘De examencommissie: onafhankelijk en deskundig’ staat een uitgebreide uitleg van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel. Er is ook een samenvatting beschikbaar. Beide documenten zijn gevalideerd door het ministerie van OC&W.
De inhoud van de publicatie was ook het onderwerp van het webinar ‘Examencommissie en kwaliteitsborging’ van het Servicepunt examinering mbo.
Hier kunt u deze webinar terugkijken. 

Documenten:
Publicatie De examencommissie: onafhankelijk en deskundig
Samenvatting De examencommissie: onafhankelijk en deskundig


In één uur op de hoogte over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’? Kijk de webinar terug
Het Servicepunt examinering heeft haar eerste webinar gehouden over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ op vrijdag 27 mei jl. Deze webinar kunt u terugkijken.

Tip!
Bekijk de webinar samen met uw examencommissieleden en ga samen aan de slag met kwaliteitsborging. Zo bent u allemaal weer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.
Voor het volgend schooljaar staan webinars gepland over ‘Examineren in de beroepspraktijk’ en over ‘Valideren, vaststellen en wijzigen van examens’.

Het woord ‘webinar’ is een combinatie van ‘web’ en ‘seminar’. Een webinar is een online seminar, waarbij de sprekers (Annet Feijen en Halvard Jan Hettema) te horen en te zien zijn terwijl u op het scherm een powerpoint-presentatie ziet. Een webinar is op elk moment terug te kijken, in zijn geheel of per los onderwerp.

U vindt hier meer informatie over het terugkijken van de webinar en de geplande webinars over ‘Examinering in de Beroepspraktijk’ en 'Valideren, vaststellen en wijzigen van examens’.


Handreiking: Compensatieregeling keuzedelen: woord of cijfer beoordeling

Welke beoordelingsschaal past bij de examens voor keuzedelen? Voor de opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2018 gaat het examenresultaat meetellen voor de slaag-/zakbeslissing. Hiervoor gaat een compensatieregeling gelden. Wat betekent dit voor de keuze voor een beoordelingsschaal? Het servicepunt ihks en servicepunt examinering mbo geven een uitleg in de handreiking compensatieregeling keuzedelen: woord of cijferbeoordeling. 


Gratis workshop 'Digitaal toetsen? Help!' op dinsdag 7 juni a.s.
Op dinsdag 7 juni aanstaande is er een gratis workshop ‘Digitaal toetsen? Help!’ te volgen (klik hier voor meer informatie). Deze workshop is bestemd voor leden van de examencommissies of mbo-docenten die nog nooit zelf digitaal getoetst hebben. Wij zoeken hiervoor nog deelnemers. Wilt u meedoen? Geef dit uiterlijk donderdag 2 juni aan ons door per mail (met uw naam, telefoonnummer en mailadres o.v.v. workshop 7 juni). Stuur uw aanmelding naar: examineringmbo@mbodiensten.nl. 

Meer informatie 

Meer nieuwsbrieven...