Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie Examinering in de beroepspraktijk  op 23 september 2016 (NB: gewijzigde datum)
De conferentie over ‘Examinering in de Beroepspraktijk’ wordt gehouden op vrijdag 23 september 2016, (Dit in tegenstelling tot eerdere berichten waarin nog werd gesproken van 7 oktober.) Het Servicepunt examinering mbo organiseert deze conferentie in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs. 
Reden voor de datumwijziging is dat het Kwaliteitsnetwerk Mbo op donderdag 6 oktober haar jaarlijkse conferentie organiseert met als thema kwaliteit in de praktijk. Deze twee conferenties hebben weliswaar elk een ander accent, maar zullen ook zeker gemeenschappelijk thema’s presenteren. 
Zodra de programma’s bekend zijn, zullen wij u hierover informeren. 
Op vrijdag 7 oktober hoeft u zich echter niet te vervelen, dan staat het tweede webinar van het servicepunt gepland met hetzelfde thema als de conferentie.

Eerste webinars door het Servicepunt examinering over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’.
Voor alle belangstellenden van mbo-scholen organiseert het Servicepunt examinering mbo dit jaar voor het eerst een aantal ‘Webinars’. Een webinar is een online presentatie over een actuele thema, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen en deelnemen aan peilingen. 
Het eerste webinar is gepland op vrijdag 27 mei van 11:00-12:00 uur en heeft als onderwerp ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’. Noteer deze datum vast in uw agenda. Na de meivakantie kunt u zich inschrijven en ontvang u meer informatie via de site en deze nieuwsbrief.

Examentaken mbo: Hoe verdeelt u de taken in de examenorganisatie?
De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van examinering te organiseren en te borgen. Er zijn de volgende Examentaken mbo:
- Examencommissie;
- Managen examinering;
- Construeren;
- Vaststellen;
- Afnemen en Beoordelen.
De Examentaken mbo zijn ontwikkeld op basis van de Beschrijving examentaken (BET’s). Elke school ontvangt een aantal Examentaken mbo op papier. Daarnaast zal het Servicepunt examinering mbo de Examentaken mbo ook via een digitale tool beschikbaar maken.
Kijk hier voor de Examentaken mbo

Graag stellen wij aan u voor: nieuwe collega Ineke Magdelijns
Vanaf 1 januari 2016 heeft het Servicepunt examinering mbo er een nieuwe taak bij: Het erkennen van leer- en werkervaring. Een onderwerp dat eerder vooral op de agenda van examencommissies stond als zich een vraag voordeed naar vrijstelling(en) op basis van ervaringscertificaten. Sinds begin dit jaar zijn er voor het valideren van leer- en werkervaring twee routes: een arbeidsmarktroute en een onderwijsroute. De onderwijsroute betekent dat valideringsvragen in combinatie met een diplomawens in principe rechtstreeks terechtkomen bij een mbo-school.

Sinds half maart ben ik - Ineke Magdelijns - werkzaam bij het Servicepunt examinering mbo ter ondersteuning van het vormgeven van deze onderwijsroute. Door mijn ervaringen als coördinator voor EVC (Erkennen van Verworven Competenties) bij het ROC van Twente ben ik goed bekend met de vragen en kwaliteitseisen vanuit onderwijs en specifiek de examencommissie(s) als het gaat om het verlenen van vrijstellingen op basis van leer- en werkervaringen. In mijn functie bij het Servicepunt examinering adviseer en ondersteun ik u de komende tijd graag bij de vragen die u hebt rond het thema valideren van aanwezige leer- en werkervaringen. Ik ben goed bereikbaar op de dinsdag en de donderdag via het Servicepunt examinering.


Roadmap examinering: op naar vertrouwen in de kwaliteit examinering mbo

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de stijgende lijn van de examinering en diplomering in het mbo laten in De Staat van het Onderwijs; onderwijsverslag 2014/2015. Alle inspanningen van mbo-scholen voor de verbetering van de examenkwaliteit laten aantoonbaar zien dat de kwaliteit is verbeterd. We zijn dus op de goede weg met de uitvoering van de Examenagenda 2015 - 2020; vertrouwen in de kwaliteit van de examinering op het mbo

Kijk hier voor de Roadmap Examenagenda 2015 -2020


Tip:  Publicatie over bewaartermijnen examengegevens
Hoe lang moeten examengegevens bewaard worden? Wat moet er bewaard worden? De antwoorden vindt u in de publicatie bewaartermijnen examengegevens. Een publicatie die het Servicepunt examinering mbo eerder heeft ontwikkeld in samenwerking met de Onderwijsinspectie. 
Lees hier de publicatie 'Bewaartermijnen examengegevens' (download pdf)

Meer nieuwsbrieven...