Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden


Stijgende lijn examinering mbo in het Onderwijsverslag

De cijfers over de kwaliteit van de examinering en diplomering in het mbo laten in De Staat van het Onderwijs; onderwijsverslag 2014/2015 een stijgende lijn zien. Alle inspanningen van mbo-scholen voor de verbetering van de examenkwaliteit laten aantoonbaar zien dat de kwaliteit is verbeterd.
Lees meer >

Meer nieuwsbrieven...