Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext

Voor het themaonderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’ zoekt de Inspectie van het onderwijs goede praktijkvoorbeelden van de afname en beoordeling van praktijkgerichte examens in de praktijk of binnen de school.

Het doel van het themaonderzoek van de Inspectie is mbo instellingen concrete handreikingen te bieden bij het omgaan met de problemen, dilemma’s en vragen die spelen bij de examinering in de reële beroepscontext.
De inspectie publiceert de resultaten van dit themaonderzoek en organiseert in het najaar van 2016 een conferentie om de goede praktijkvoorbeelden met het veld te delen. Lees verder >

Examengenerator: goed examen met één druk op de knop
Op 1 april werd de 'examengenerator' gepresenteerd door Jérôme Smits (ministerie OCW) en Wim Kooijman (Onderwijsinspectie). Hiermee werd beloofd om met één druk op de knop het perfecte examen tevoorschijn te toveren. Dit gebeurde tijdens de conferentie 'Examencommissies; van kwaliteit naar kwaliteitsborging’ dat de het servicepunt Examinering die dag organiseerde. De examengenerator leek te mooi om waar te zijn en dat was het dan ook; het bleek een 1 april-grap. Immers, een goed examen komt niet te voorschijn door op een knop te drukken, maar maak je samen.

(1 april-grap: de examengenerator)


Conferentie 'Examencommissies; van kwaliteit naar kwaliteitsborging’ 
Het servicepunt Examinering mbo organiseerde speciaal voor leden van examencommissies de conferentie ‘De examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging’. Met deze conferentie op 1 april jl. werden examencommissies geïnspireerd om de kwaliteit van examinering te verbeteren en kwaliteitsborging goed vorm te geven.
Presentatie workshop 'De examencommissie-check. Wat betekent het wetsvoorstel voor u? (download pdf)Save the date: 7 oktober a.s.: Examineren in de beroepspraktijk

Graag alvast in uw agenda reserveren: de conferentie Examineren in de beroepspraktijk op 7 oktober aanstaande. Deze conferentie is een vervolg op het thema-onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’, waarvoor de Onderwijsinspectie goede praktijkvoorbeelden van de afname en beoordeling van praktijkgerichte examens in de praktijk of binnen de school zoekt (zie ook eerste artikel in deze nieuwsbrief). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het servicepunt Examinering in samenwerking met de Onderwijsinspectie, en wordt gehouden in het Postillion Hotel in Bunnik. Binnenkort volgt meer informatie, o.a. over het programma.

Meer nieuwsbrieven...