Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

MBO Casino over examineren in het mbo. Doe mee en zet in!
Doe mee aan het MBO Casino over examineren in het mbo. Is examinering voor u een routineklus, of een spannende uitdaging? Hoofdpijndossier of een hoogtepunt? Volgt u braaf alle regels of vindt u dat er meer ruimte mag zijn? Kom voor vragen én antwoorden naar MBO Casino!

U kunt nog inzetten op:
11 april 2016: Regio Eindhoven, Philips Stadion Eindhoven
18 april 2016: Regio Zwolle, Lumen in het IJsseldelta Center Zwolle (gewijzigde

Voor directeuren en opleidingsmanagers
MBO Casino is uitsluitend bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers in het mbo. Centraal staat de manier waarop de eindverantwoordelijkheid voor de examinering van de opleidingen wordt ingevuld; hoe doet u dat, hoe doen uw collega's dat? 
Meer informatie en aanmelden MBO Casino.


Kort verslag MBO Casino 14 maart jl. in Amsterdam
'Borgen is het nieuwe roken.'

 

Dilemma's in de praktijk van examinering. Bij de start van het MBO Casino in Amsterdam werd hierover een film getoond waarin verschillende aspecten hiervan werden toegelicht door mensen uit het vak.

 

 

Veel dilemma's in de praktijk van examinering waren herkenbaar. Dat bleek ook uit de discussie met de deelnemers, waarvoor de WorldCafé-methode werd ingezet.


 

WorldCafé-methode;
indringende gesprekken aan tafel, waar ondertussen vrijelijk werd gedoedeld op de tafelkleden.

 

 

De tafelgesprekken werden samengevat in een trotse juichmuur met kansen voor het mbo.
Op de klaagmuur leidde vooral de stelling ‘borgen is het nieuwe roken’ tot grote hilariteit.


Aan de roulettetafels werden de discussies concreet en praktisch. Er werd kleur bekend in real life-cases en er werden best practices uitgewisseld tussen de verschillende deelnemers.

Croupiers, tevens inhoudelijk expert, zorgen ervoor dat de spelrondes vlotjes verliepen, en zetten in een moeite door de discussies op scherp.

 

Uit de feedback van de deelnemers van dit eerste casino is onder ander opgepakt om in de volgende twee casino-bijeenkomsten naast een juich- en een klaagmuur, ook een vraagmuur te openen. Deze biedt nóg meer gelegenheid tot het stellen van inhoudelijke vragen aan de aanwezige experts van de MBO Raad en het Servicepunt Examinering.


Volgende MBO Casino-bijeenkomsten:
11 april 2016: Regio Eindhoven, Philips Stadion Eindhoven
18 april 2016: Regio Zwolle, Lumen in het IJsseldelta Center Zwolle (gewijzigde
Meer informatie en aanmelden MBO Casino.


Scholingsaanbod voor examenpersoneel
Het Servicepunt examinering mbo heeft het scholingsaanbod voor examenpersoneel (download excelbestand) geactualiseerd en herzien. In dit bestand treft u overzichtelijk en neutraal, per kolom, aan:
- aanbieders van scholing,
- een link naar de website van de aanbieders,
- referenties, en
- de examentaken
Lees verder >

Meer nieuwsbrieven...