Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Op vrijdag 1 april a.s. organiseert het Servicepunt examinering mbo speciaal voor leden van examencommissies de conferentie ‘De examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging’. De conferentie plaats in het Postillion Hotel in Bunnik en start om 10.00 uur.

Doel en centrale thema’s
Het doel van de conferentie is examencommissies te inspireren om de kwaliteit van examinering te verbeteren en kwaliteitsborging goed vorm te geven. Het programma van de conferentie is daarom globaal opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
• Examencommissies en de examentaken mbo; het inrichten van een deskundige en onafhankelijke examencommissie, een juiste en heldere taakverdeling.
• Kwaliteitsborging en evaluatie: Hoe houd ik zicht op de kwaliteit? hoe kan ik dat evalueren?

Lees meer >

Direct aanmelden >

 

Meer nieuwsbrieven...