Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Over publicatie 'Herziening waarderingskader' en conferentie 'Examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging'


1. Nieuwe publicatie over herziening waarderingskader 2017 en dekking
Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwe publicatie Herziening & waarderingskader staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
De publicatie “Exameninstrumenten voor herziene kwalificatiedossiers en het nieuwe waarderingskader 2017” is gevalideerd door Onderwijsinspectie en OCW. Het geeft antwoord op de volgende vragen:
- De herziene kwalificatiedossiers starten per 1 augustus 2016, het nieuwe waarderingskader in 2017. Hoe moet ik omgaan met de tussenliggende periode?
- Hoe interpreteer ik de zinsnede ‘dekt de eisen van het kwalificatiedossier’ op een juiste manier?
- Hoe kan ik vakkennis en vaardigheden examineren?


2. Vrijdag 1 april 2016: conferentie 'Examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging'
De examencommissie is de spil van de examenorganisatie in het mbo. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering. Maar wat is dat nu; kwaliteitsborging? Wat is uw taak als examencommissie en wat mag u van het management verwachten? Hoe geeft de examencommissie uitvoering aan het vaststellen van examens? Hoe blijft u ‘in control’?
Op vrijdag 1 april 2016 organiseert het servicepunt examinering mbo een conferentie over kwaliteitsborging voor examencommissies. Wij informeren u over alle aspecten waar u als examencommissielid mee te maken heeft. Of u nu lid bent van de centrale, decentrale, sector of subexamencommissie. Het wordt weer een dag vol informatie, inspiratie en kennisdeling, zodat u als examencommissie weer in control komt.

Reserveer 1 april alvast in uw agenda! De inschrijving opent op 8 maart 2016.


3. Handreiking keuzedelen vastleggen in OER en examenplan.
De examinering van keuzedelen. Wat legt u daarover vast in de OER en het examenplan? Hoe zorgt u voor transparante communicatie naar de student? In deze handreiking vindt u daarover twee checklists.

De handreiking keuzedelen en examinering: wat moet je vastleggen en communiceren? ondersteunt bij het opstellen van kaders voor de examinering van keuzedelen. In de handreiking staan de volgende onderwerpen:
- Wat moet je communiceren over examinering keuzedelen?
- Wat moet je vastleggen over examinering keuzedelen?
- Wat te doen bij vrijstellingen, doorstroom, extra keuzedelen en vorming i.p.v. keuzedelen.
De handreiking sluit af met twee checklists over de communicatie over en het vastleggen van de examinering van keuzedelen. De handreiking is ontwikkeld door het Servicepunt examinering mbo en het servicepunt ihks.


4. Internetconsultatie Onderzoekskader 2017 van de Onderwijsinspectie
Het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Onderwijsinspectie bevat een nieuwe werkwijze. Via een internetconsultatie vraagt de Onderwijsinspectie om uw input. U kunt uw reactie geven t/m 29 februari via de volgende link: http://www.internetconsultatie.nl/onderzoekskaders2017
In november 2015 is er een internetconsultatie geweest over het waarderingskader mbo 2017. De toen gemaakte opmerkingen zijn nog niet verwerkt in nu gepubliceerde versie.


5. Nieuws over externe validering en nieuwe sectorale examenprojecten
Op onze website staat een nieuwsbericht over de laatste stand van zaken over externe validering. Daarnaast staan daar ook de nieuwste sectorale examenprojecten.

Meer nieuwsbrieven...