Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwsbrief 36; Internetconsultatie waarderingskader, conferentie en workshops

Workshops van het servicepunt: U kunt nog aansluiten!
Ook in het nieuwe kalenderjaar blijft het Servicepunt examinering workshops aanbieden rondom een bepaald thema of voor specifieke doelgroepen. In het algemeen krijgen deze workshops, die door inhoudsdeskundigen worden gegeven, een positieve beoordeling. De volgende workshops staan gepland:
21 januari 2016 - Focus op veilig examineren; goede gesprekspartner van ict-ers!, en 16 februari 2016 - Digitaal toetsen? Help! Lees meer.


Servicepunt IHKS organiseert etalageconferentie Herziening op 29 januari 2016
Per 1 augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificatiestructuur een feit. Alle scholen werken volop aan deze ontwikkelingen. Er zijn nog volop vragen, twijfels, onduidelijkheden en onzekerheden. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur helpt u graag om deze aan te pakken. Waar het gaat om het examineren sluit het Servicepunt Examinering daar natuurlijk bij aan. Lees meer.


Internetconsultatie waarderingskader tot 29 december 2015
De ontwikkeling van het nieuwe onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs is in volle gang. Het onderwijs- en beroepenveld leverde de afgelopen maanden veel input aan de inspectie. Dit leidde tot een aantal aanscherpingen van het concept in de afgelopen periode. Resultaat is het ‘Conceptwaarderingskader 2017, sector mbo’. Op een bijeenkomst op 3 december bood de inspectie bekostigde en niet-bekostigde scholen opnieuw de mogelijkheid om te bepalen hoe ze denken over de nieuwe opzet en werkwijze. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Ook u kunt een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het waarderingskader door deel te nemen aan de internetconsultatie. Via de website https://www.internetconsultatie.nl/waarderingskaders (tot 29 december) kunt u uw input geven.
Lees hier meer over de ontwikkeling van het onderzoekskader 2017.


Presentaties conferentie 6 november
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat: de presentaties van de workshops zijn (voor zover ze via een PowerPoint zijn gegeven) opgenomen op onze website. U vindt ze hier. Ook de presentatie van de lezing van Prof. Dr. Joseph Kessels is hier opgenomen.


Tip van het servicepunt
Interessante blog van OAB Dekkers over borging van examinering in de beroepspraktijk. Centraal in de blog staat de vraag: Hoe krijgen we zicht op de kwaliteit van de examinering die in de praktijk wordt afgenomen en hoe borgen we dit?


Fijne kerstvakantie!
Vanaf vrijdag 18 december sluit het Servicepunt examinering mbo even haar deuren. Maandag 4 januari zijn wij weer bereikbaar voor al uw vragen over examencommissies, de herziening van de kwalificatiestructuur etc. Wij wensen u fijne feestdagen en veel inspiratie voor het komende kalenderjaar.

 

Meer nieuwsbrieven...