Nieuwsbrief examinering mbo

1 december 2015

Editie 35
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Herziening en examinering: kent u deze documenten al?
In deze nieuwsbrief maakt het Servicepunt examinering mbo een selectie van de handreikingen die al beschikbaar zijn over herziening en examinering. Zie voor meer informatie www.ihks.nl en onze themapagina herziening kwalificatiestructuur. Mist u nog informatie of handreikingen? Laat het weten via examineringmbo@mbodiensten.nl.

 

Keuzedelen vanaf 1 augustus 2016 een feit!
De Eerste Kamer heeft op 13 oktober 2015 het wetsvoorstel keuzedelen als hamerstuk aangenomen. Hiermee is de introductie van keuzedelen in beroepsopleidingen vanaf augustus 2016 een feit. Voordat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer is verstuurd, heeft de Tweede Kamer het behandeld en met algemene stemmen aangenomen, met daarbij drie belangrijke aanpassingen:

- Keuzedelen tellen mee voor het diploma. Vanaf 1 augustus 2016 is het van belang dat er per keuzedeel een examenresultaat is, maar vanaf cohort 2018-2019 is ook de hoogte van het examenresultaat van belang.
- De school biedt de student een keuze uit gekoppelde keuzedelen. Daarnaast kunnen studenten bij de school een verzoek indienen voor het volgen van een niet-gekoppeld keuzedeel.
- Scholen kunnen er voor kiezen om per opleiding (crebo) met 240 studiebelastingsuren af te wijken van de keuzedeelverplichting en deze ruimte te vullen met onderwijs in het kader van persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke vorming.

Alles over keuzedelen staat in de facts & figures keuzedelen. Hier vindt u ook een presentatie die u kunt gebruiken om uw collega’s te informeren. Op www.ihks.nl vindt u een presentatie met daarin de laatste aanpassingen in het wetsvoorstel (ambassadeursbijeenkomst 14 oktober).

NB. De tekst van dit artikel is aangepast na de vorige nieuwsbrief.

 

Overzicht onderliggende regelgeving herziening kwalificatiestructuur
Als gevolg van de invoering van keuzedelen legt de overheid een aantal zaken vast in lagere regelgeving, met een Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriŽle regeling. Veel van die voorschriften zijn al bedacht en worden nu geformaliseerd en vastgelegd. Bekijk het overzicht van onderliggende regelgeving.

 

Configuraties met uitgestelde keuze mogelijk
De wet schrijft voor dat scholen voldoende keuzedelen moeten verzorgen waaruit studenten kunnen kiezen in het kader van hun beroepsopleiding. De wet schrijft scholen niet voor hoe zij deze keuzedelen moeten programmeren. Lees meer over de programmeerruimte die scholen hebben.

In de nieuwsbrief van Herziening MBO leest u alle details.

 

Opstellen oer en examenplan voor herziene dossiers
Vanaf 1 augustus 2016 starten alle mbo-opleidingen met de herziene kwalificatiedossiers. Dat betekent dat zij een nieuwe oer (onderwijs- en examenregeling) en een nieuw examenplan moeten ontwikkelen. Hiervoor kunt u de handreiking aandachtspunten oer voor herziene dossiers gebruiken. Daarnaast vindt u in de Procesarchitectuur Examinering een voorbeeld van een examenplan (vanaf 01-08-2016).

 

Wanneer keuzedelen vastleggen in onderwijsovereenkomst en oer?
Keuzedelen zijn onderdeel van de opleiding en daarvoor legt u een aantal zaken vast in de onderwijsovereenkomst en onderwijs- en examenregeling (oer). De handreiking bedrijfsvoering keuzedelen beschrijft verschillende scenario’s voor het organiseren van het proces van vastleggen (vanaf pagina 9). Daarnaast vindt u in deze handreiking handige tips over het programmeren van keuzedelen, de processen bij de studentenadministratie en onderwijslogistiek.

 

Vrijstellingen en keuzedelen
De examencommissie is verantwoordelijk voor het geven van vrijstellingen, ook bij de herziene dossiers en keuzedelen. In de handreiking doorstromen met keuzedelen staan verschillende voorbeelden van vrijstellingen bij keuzedelen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het vormgeven van uw vrijstellingsproces voor keuzedelen.

 

Meldt u aan voor de workshops van het servicepunt!
Deze winter organiseert het Servicepunt examinering mbo nog de volgende workshops:
14 december 2015 - Assessor (nog enkele plaatsen)
21 januari 2016 - Focus op veilig examineren; een goede gesprekspartner van de ict’er!
16 februari 2016 - Digitaal toetsen? Help!
Lees meer over de workshops en mogelijkheden en meldt u aan!

 

Waar gebruikt u onze tas voor?
Na afloop van de conferentie van 6 november deden wij een oproep om ons te laten zien waar de tas van examinering terecht komt. De eerste inzending is inmiddels binnen. Wij zien uit naar de volgende. Fijne Sinterklaas!


 

 

Meer nieuwsbrieven...