Nieuwsbrief examinering mbo

5 oktober 2015

Editie 33
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Rectificatie datum conferentie
In de nieuwsbrief is helaas een foutje geslopen over de datum van de conferentie. Die vindt op 6 november plaats en dus niet op 6 oktober. Hieronder vindt u nogmaals de nieuwsbrief. Onze excuses voor het ongemak.

 

Inschrijving geopend voor conferentie over herziening en examinering
‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’ Dat is het onderwerp van de volgende conferentie van het Servicepunt examinering mbo. Op 6 november bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom in het Postillion Hotel in Bunnik.

Programma
Tijdens de conferentie staat de examinering van de herziene kwalificatiedossiers centraal. Hoe gaat u hier gezamenlijk op een valide manier mee om? Tijdens de conferentie wisselen we kennis en ervaringen uit. De dag start met de Examenagenda mbo 2015-2020, gevolgd door gesprekken over kansen en knelpunten voor de examinering van de herziene dossiers, een markt met examenleveranciers en workshops over herziening en examinering. Bekijk het hele programma.

Voor wie?
De doelgroep van de conferentie bestaat uit leden van (de)centrale (sub)examencommissies en medewerkers van mbo-scholen die zich bezig houden met examinering en/of herziening.

Aanmelden
U kunt zich tot 16 oktober aanmelden via het inschrijfformulier. De kosten voor deelname aan de conferentie bedragen € 50,-. Na 27 oktober kunt u uw inschrijving niet kosteloos annuleren. Wij brengen na die datum het volledige bedrag in rekening.

Lees meer over de conferentie.

 

OCW, MBO Raad en NRTO ondertekenen Examenagenda mbo 2015-2020
Minister Jet Bussemaker, MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en NRTO-voorzitter Hans Hillen ondertekenden op 1 oktober de Examenagenda mbo 2015-2020. Zij gaven het startschot voor verdere verbetering van de examenkwaliteit in het mbo. De examenagenda bevat de afspraken die mbo-scholen met elkaar en met OCW hebben gemaakt over hoe zij de verbetering van de examenkwaliteit in het mbo realiseren en zichtbaar maken. In de uitwerking worden ook Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het bedrijfsleven betrokken. Drie lijnen vormen de kern van de examenagenda: exameninstrumenten op orde, examenprocessen in control en professionaliteit op orde. Lees meer…

 

Workshops in november
Ook dit studiejaar biedt het servicepunt gratis workshops aan. De eerste workshop is al op 3 november 2015. Hieronder vindt u de workshops in november. Schrijf u nu in via examineringmbo@mbodiensten.nl!
3 november - workshop Assessor
13 november - verdiepingsworkshop Invulling geven aan ‘check’
19 november - workshop Digitaal toetsen? Help!
Lees meer over de workshops en mogelijkheden.

 

 

Meer nieuwsbrieven...