Nieuwsbrief examinering mbo

24 september 2015

Editie 32
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Overzicht examenleveranciers en -instrumenten voor herziene dossiers
Het servicepunt heeft het overzicht geŘpdatet van de examenleveranciers. Elke leverancier geeft informatie over de wijze waarop u met hen kan samenwerken, welke verantwoordingsdocumenten beschikbaar zijn, hoe betaling is geregeld en of niet-bekostigd onderwijs ook kan afnemen. Ook is er een overzicht beschikbaar over welke exameninstrumenten de examenleveranciers (gaan) ontwikkelen voor de herziene kwalificaties. Lees meer...

 

Nieuw: veelgestelde vragen over examinering en herziene dossiers
Omdat er steeds meer vragen binnenkomen over examineren van de herziene kwalificatiedossiers heeft het servicepunt hierover een overzicht met veelgestelde vragen gemaakt.  Ook het overzicht met veelgestelde vragen over beroepsgerichte examinering is aangepast. Lees meer...

 

Workshops in november
Ook dit studiejaar biedt het servicepunt gratis workshops aan. De eerste workshop is al op 3 november 2015. Hieronder vindt u de workshops in november. Schrijf u nu in!
3 november - workshop Assessor
13 november - verdiepingsworkshop Invulling geven aan ‘check’
19 november - workshop Digitaal toetsen? Help!
Lees meer over de workshops en mogelijkheden.

 

Visiebrief Bussemaker over een responsief mbo
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 september de Tweede Kamer ge´nformeerd over haar visie op het mbo. Zij neemt maatregelen om het mbo-onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen. Zij schrijft ook over examinering. Lees meer...

 

Tip van het servicepunt
Bij achtergrondinformatie staan regelmatig nieuwe publicaties over examinering. Heeft u deze nieuwe al gelezen?
Artikel Bureau ICE 'En route naar een professionele examenorganisatie'

 

Nieuws vanuit Servicepunt IHKS
Presentatie en handreiking: informeren van leerbedrijven over de herziening beschikbaar

Vanaf 1 augustus 2016 starten alle mbo-opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Over deze herziening van de kwalificatiestructuur en de gevolgen daarvan informeren de mbo-scholen ook hun leerbedrijven. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) heeft samen met regie-organisatie Herziening MBO, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vertegenwoordigers vanuit de scholen en het bedrijfsleven communicatiemiddelen ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om hun leerbedrijven voor te lichten. Het gaat om een handreiking en PowerPoint-presentatie.

 

Meer nieuwsbrieven...