Nieuwsbrief examinering mbo

15 juli 2015

Editie 30
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 


Internetconsultatie voorgenomen wetswijziging examencommissies
Om de borging van de kwaliteit van examinering in het mbo te vergroten wil de minister van OCW via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aanscherpen. Het ministerie wil weten of de voorgenomen wetswijziging aansluit bij de wensen van het veld en organiseert daarvoor een internetconsultatie. Iedereen kan hieraan meedoen tot 11 augustus 2015. Lees meer...

 


Acht nieuwe sectorale examenprojecten van start
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in 2015 en 2016 in de kwaliteit van examinering in hun branche. Deze extra activiteiten kunnen (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor financiering vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’. In de eerste ronde zijn zeventien projecten gestart en nu beginnen acht nieuwe examenprojecten. Lees meer...

 

Zomersluiting
Het Servicepunt examinering mbo is gesloten van 27 juli tot en met 14 augustus. Vanaf maandag 17 augustus zijn we weer telefonisch en per mail bereikbaar. Fijne zomer!

 

 

Meer nieuwsbrieven...