Nieuwsbrief examinering mbo

2 juli 2015

Editie 29
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Slaag-/zakregeling rekenen bekend
In de voortgangsrapportage rekenen staat dat scholen ook in de overgangsperiode werken met cijfers in plaats van vaardigheidsscores. Zij hoeven hun systemen daardoor niet aan te passen. Het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt, moet een student voor het rekenexamen afgerond ten minste een 5 behalen (dus een 4,5 en hoger). Lees meer…

 

Examinering van keuzedelen: wanneer telt het mee voor de slaag-/zakbeslissing?
Het Servicepunt examinering mbo heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de keuzedelen en de aanpassingen in de WEB. De Tweede Kamer heeft op 16 juni besloten de keuzedelen op termijn onder de slag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om vanaf cohort 2018-2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma. Lees meer…

 

Handreiking opstellen OER bij start herziene dossiers
Gaat u starten met de herziene kwalificatiedossiers in 2015-2016? Of gaat u de OER'en voorbereiden voor 2016-2017? Het Servicepunt examinering heeft een handreiking gemaakt die u hierbij helpt. In deze handreiking vindt u een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een OER. Het bevat een voorbeeldhoofdstukindeling en een verwijzing naar verschillende bronnen.

 

Kwalificatiedossier Dienstverlening: scenario’s onderwijs en examinering
De bedrijfstakgroepen Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) en Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) hebben vier scenario’s in kaart gebracht voor onderwijs en examinering voor het nieuwe kwalificatiedossier Dienstverlening. De rapportage kunt u gebruiken als handreiking bij het vormgeven van examinering en onderwijs van de nieuwe, brede opleiding Dienstverlening. Lees meer…

 

Internetconsultatie over examencommissies
Volgende week zet het ministerie van OCW een internetconsultatie uit over de wet- en regelgeving rondom examencommissies. Helaas is dit te laat om in deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie mee te nemen. Uiteraard plaatsen wij de informatie wel op www.examineringmbo.nl. Houd daarom onze website in de gaten!

 

6 november conferentie ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’
Op 6 november is het weer zover. Dan organiseert het Servicepunt examinering mbo een conferentie. Ditmaal met als onderwerp ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’ Noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Reminder: enquête over dienstverlening servicepunt
Deze zomer wil het servicepunt zijn dienstverlening verder verbeteren. Om die reden is uw mening over het overzicht examenleveranciers, het scholingsaanbod en het begrippenkader zeer welkom. Ook horen wij graag hoe u onze service beoordeelt en onze antwoorden op uw inhoudelijke examineringsvragen. Heeft u de enquête al ingevuld? Het invullen kost ongeveer tien minuten. Alvast hartelijk dank.

 

Zomersluiting
De zomervakantie komt eraan. Het Servicepunt examinering mbo is daarom gesloten van 27 juli tot en met 14 augustus. Vanaf maandag 17 augustus zijn we weer telefonisch en per mail bereikbaar. Fijne zomer!


 

 

Meer nieuwsbrieven...