Nieuwsbrief examinering mbo

19 juni 2015

Editie 28
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Wetsvoorstel keuzedelen
De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd.

De Kamer ging akkoord met meer keuzevrijheid voor de student en met keuzedelen vanaf 1 augustus 2018 onder de slaag-/zakregeling plaatsen. Ook stemde zij in met het voorstel beperkt ruimte te bieden aan scholen om gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze naar eigen inzicht in te vullen.

Vanaf het studiejaar 2018-2019 gaat het behaalde resultaat voor een keuzedeel meetellen in de slaag-/zakregeling en dus meewegen in het behalen van het mbo-diploma. Lees meer...

 

Onderzoek 'Ervaringen ingekochte examens mbo'
De kwaliteit van examinering is afhankelijk van de kwaliteit van de exameninstrumenten zelf en van het proces van examenconstructie. Maar de kwaliteit wordt ook door een groot deel bepaald door de wijze waarop mbo-scholen de ingekochte examens (kunnen) inzetten. Karin van de Burgt heeft dit voorjaar een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van scholen en examenleveranciers en -consortia met ingekochte examens. Lees meer...

 

Uw mening is belangrijk!
Deze zomer wil het servicepunt zijn dienstverlening verder verbeteren. Om die reden is uw mening over het overzicht examenleveranciers, het scholingsaanbod en het begrippenkader zeer welkom. Ook horen wij graag hoe u onze service beoordeelt en onze antwoorden op uw inhoudelijke examineringsvragen. Wilt u voor 6 juli de enquête invullen? Het invullen kost ongeveer tien minuten. Alvast hartelijk dank.

 

Nieuwe begrippenkaarten online
Op basis van het begrippenkader examinering mbo heeft het Servicepunt examinering een aantal begrippenkaarten ontwikkeld. In zo’n kaart staat een aantal begrippen binnen examinering dat bij elkaar hoort. De volgende nieuwe begrippenkaarten staan online:
• Begrippenkaart certificaat – schoolverklaring
• Begrippenkaart OER- examenreglement – examenplan
• Begrippenkaart exameisen – diploma-eisen (aangepast)
Bekijk de begrippenkaarten en het begrippenkader examinering mbo

 

 

Meer nieuwsbrieven...