Nieuwsbrief examinering mbo

11 juni 2015

Editie 27
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Examenleveranciers over herziene kwalificatiedossiers
Hoe pakken examenleveranciers de herziening van de kwalificatiedossiers aan? De Servicepunten examinering mbo en IHKS schreven samen een artikel met praktische tips van examenleveranciers. Inmiddels delen zeven examenleveranciers hun tips.

De herziene kwalificatiedossiers geven de vrijheid om bepaalde keuzes te maken bij het ontwikkelen van exameninstrumenten. Hoe gaat u om met aanvullende eisen? Welke plek geeft u vakkennis en vaardigheden? Wat zijn ‘goede’ beoordelingscriteria? Hoe pakt u dat aan? Lees meer…

 

Aanpassingen op wetsvoorstel WEB rondom keuzedelen: hoe nu verder?
Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Deze wijziging staat in de nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen.

In het kader van de diplomagerichte opleiding kan de student, naast keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificatie waarop de opleiding is gebaseerd, verzoeken een ander keuzedeel te volgen dat niet is gekoppeld aan de kwalificatie. Ondanks het feit dat een dergelijk keuzedeel niet gekoppeld is, telt dit keuzedeel wel mee voor de ‘invulling’ van de keuzedeelverplichting van de opleiding. Voorwaarde is dat het gekozen keuzedeel geen overlap heeft met de desbetreffende kwalificatie. Lees meer…

 

Herziene kwalificatiestructuur: keuzedelen tijdens vrijwillig jaar
In studiejaar 2015-2016 (vrijwillig jaar) mogen mbo-scholen starten met de keuzedelen om alvast te experimenteren. Dit kunnen zij doen door de keuzedelen, die op www.kwalificatiesmbo.nl staan, te programmeren in de ‘vrije ruimte’. De nieuwe wet- en regelgeving rondom keuzedelen is per 1 augustus 2016 van kracht. Vanaf dat moment moeten scholen keuzedelen inzetten. Lees meer vragen en antwoorden over het vrijwillig jaar.

 

Inventarisatie wettelijke en branchevereisten in herziene kwalificatiedossiers
In een aantal herziene kwalificatiedossiers zijn wettelijke en branchevereisten opgenomen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB hiervan een inventarisatie gemaakt. De vereisten staan in het profieldeel van het kwalificatiedossier. Elk profieldeel begint met een tabel waarin staat of er wettelijke of branchevereisten zijn. In de verantwoordingsinformatie bij het kwalificatiedossier staat een korte toelichting op de wettelijke beroepsvereisten. Lees meer…

 

 

Meer nieuwsbrieven...