Nieuwsbrief examinering mbo

30 april 2015

Editie 26
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Servicepunt IHKS introduceert Procesarchitectuur Herziening
Naast het Servicepunt examinering mbo werkte het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) de afgelopen maanden aan een website over de invoering van de herziening van de kwalificatiedossiers. Centraal op deze website staat de digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening (PH). Die is voor alle mbo-scholen beschikbaar. In één integraal model staan alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Het model lijkt qua vorm enigszins op onze eigen Procesarchitectuur Examinering. Lees meer...

 

Begrippenkader examinering mbo geactualiseerd
Een eenduidig begrippenkader helpt de standaardisering in de examenprocessen te bevorderen. Het maakt de communicatie, zowel binnen een mbo-school, tussen mbo-scholen als met examenleveranciers eenvoudiger. Gezien de ontwikkelingen in het mbo rondom examinering en de invoering van de herziene kwalificatiedossiers heeft het Servicepunt examinering mbo het begrippenkader geactualiseerd en aangevuld. Ook heeft het servicepunt begrippenkaarten ontwikkeld. Lees meer... 

 

Meer nieuwsbrieven...