Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Werkconferentie VER-, HER- en ERkennen van leer en werkervaring

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 8 november de conferentie ‘VER-, HER en ERkennen van leer- en werkervaring’ in samenwerking met het kenniscentrum EVC. Tijdens deze conferentie stond kennisuitwisseling tussen mbo-instelling en EVC-aanbieder centraal. Hoe zorgen we samen voor een goede kwaliteit van het erkennen van leer- en werkervaring?

Programma
Bij het thema ‘Erkennen van leer- en werkervaring’ zijn verschillende partijen betrokken. Het ministerie van OCW, het Nationaal Kenniscentrum EVC en het Servicepunt examinering mbo lichtten in presentaties hun rol toe. Ter inspiratie vertelden een EVC-aanbieder, een roc en een niet-bekostigde mbo-school over hun ervaringen met samenwerking en verzilvering (download presentatie).

Themaworkshops
In de middagprogramma waren vier thema-workshops over het borgen van de kwaliteit van het erkennen van leer- en werkervaring. De presentaties kunt u hieronder delen.
1. Examencommissie en EVC-assessor: hoe komt u tot één oordeel? (download presentatie)
2. Herziene kwalificatiestructuur & erkennen van werk- en leerervaring: wat kunnen zij voor elkaar betekenen? (download presentatie)
3. EVC-kandidaat versus reguliere student: hoe om te gaan met kennis en vaardigheden? (download presentatie)