Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

7 november 2017 - Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’

De aantrekkende economie, de snelle (technologische) ontwikkelingen en het langer doorwerken maken permanente scholing noodzakelijk. Een leven lang ontwikkelen is meer dan ooit actueel. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook met de onderwijsroute voor het erkennen van leer-werkervaring die sinds 1 januari 2016 van start is gegaan. Vandaar dat het Servicepunt examinering mbo op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie organiseert: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik en start om 10.00 uur.

Voor wie?
Voor alle medewerkers in een mbo-school die te maken hebben het erkennen van leer-werkervaring en leven lang ontwikkelen (beleidsmakers, leden examencommissies, teammanagers en docenten die volwassenen opleiden), EVC-aanbieders. Lees meer>

8 november 2016 - Werkconferentie VER-, HER- en ERkennen van leer en werkervaring

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 8 november de conferentie ‘VER-, HER en ERkennen van leer- en werkervaring’ in samenwerking met het kenniscentrum EVC. Tijdens deze conferentie stond kennisuitwisseling tussen mbo-instelling en EVC-aanbieder centraal. Hoe zorgen we samen voor een goede kwaliteit van het erkennen van leer- en werkervaring?

Programma
Bij het thema ‘Erkennen van leer- en werkervaring’ zijn verschillende partijen betrokken. Het ministerie van OCW, het Nationaal Kenniscentrum EVC en het Servicepunt examinering mbo lichtten in presentaties hun rol toe. Ter inspiratie vertelden een EVC-aanbieder, een roc en een niet-bekostigde mbo-school over hun ervaringen met samenwerking en verzilvering (download presentatie).

Themaworkshops
In de middagprogramma waren vier thema-workshops over het borgen van de kwaliteit van het erkennen van leer- en werkervaring. De presentaties kunt u hieronder delen.
1. Examencommissie en EVC-assessor: hoe komt u tot één oordeel? (download presentatie)
2. Herziene kwalificatiestructuur & erkennen van werk- en leerervaring: wat kunnen zij voor elkaar betekenen? (download presentatie)
3. EVC-kandidaat versus reguliere student: hoe om te gaan met kennis en vaardigheden? (download presentatie)