Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Kom langs bij het Servicepunt examinering mbo op MBO City!

22 november 2017

Morgen is het zover: MBO City in Apeldoorn! Dit grote evenement is onderdeel van De Dag van het mbo. Op het plein Onderwijs & Innovatie staat het Servicepunt examinering mbo met informatie over Leven lang ontwikkelen: maatwerk & flexibilisering. U kunt op het plein Kwaliteit & Examineren langskomen voor meer informatie over de Examengids en Exameninstrumentenmbo.nl. Benieuwd hoe het verder gaat met het servicepunt na 1 januari 2018? Kom dan tussen 12.30 uur en 13.30 uur naar zaal Rood A. Nelleke Lafeber laat dan een ‘sneak preview’ zien van het Kennispunt Onderwijs & Examinering.