Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Bedrijfsleven en beroepsponderwijs vormen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema's als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Vanaf 1 augustus 2015 heeft SBB alle wettelijke taken overgenomen van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Op www.s-bb.nl vindt u alle informatie over:

  • overzicht (herziene) kwalificatiedossiers en ontwikkelde keuzedelen (ga naar pagina);
  • keuzedelen: informatie, ontwikkelen keuzedeel en koppeltabel kwalificaties en keuzedelen (ga naar pagina);
  • overzichten herziene kwalificatiestructuur (ga naar pagina);
  • feiten en cijfers over herziene kwalificatiestructuur (ga naar pagina).

Voor de herziening van de kwalificatiestructuur is ook een aparte website beschikbaar (ga naar site)