Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Projectinformatie

 

Projectplan Continuering Servicepunt examinering mbo 2016 - 2017

In het projectplan Continuering Servicepunt examinering mbo 2016 - 2017 staan onder andere de activiteiten en diensten die het Servicepunt examinering in die periode gaat uitvoeren. Hierbij wordt nauw aangesloten bij de actualiteit van de Examenagenda en actief ingezet naar een beter bereik van de doelgroepen van het servicepunt.

Projectplan Continuering Servicepunt examinering mbo 2016 - 2017 (download pdf)

Deelprojectplan 'Validering leerresultaten'
In het deelprojectplan 'Validering leerresultaten' staan onder andere de activiteiten beschreven voor het deelproject ‘Validering leerresultaten’. 
Deelprojectplan 'Validering leerresultaten' (download pdf)


Servicepunt examinering mbo 2014-2015

Het Servicepunt examinering mbo is in het najaar van 2012 gestart (als onderdeel van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’) met als doel zich te ontwikkelen tot hét centrale servicepunt voor beroepsgerichte examinering. In januari is besloten het Servicepunt examinering mbo te continueren in de jaren 2014 en 2015. Het projectplan beschrijft dat het servicepunt in deze twee jaren doorgaat met de huidige, gewaardeerde activiteiten, maar ook enkele nieuwe vormen van ondersteuning initieert.

Projectplan 'Servicepunt examinering mbo 2014-2015' (download pdf)
Voorgangsrapportage Servicepunt examinering mbo - juli 2015 (download pdf)
Voorgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014 (download pdf)

Focus op standaarden in Examinering

Het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ concentreert zich op verdere kwaliteitsverbetering door standaardisering van examinering en het leveren van hoogwaardige service aan mbo-scholen. Daarbij komen veel facetten van examinering aan de orde en krijgen de mbo-scholen een aantrekkelijke mix van serviceproducten aangeboden.

Project

 • Projectplan 'Focus op standaarden in Examinering' (download pdf)
 • Hoofdpunten van het project 'Focus op standaarden in Examinering' (download pdf)
 • Te verwachten resultaten van het project 'Focus op standaarden in Examinering' (download pdf)
 • Plan voor monitoring en kwaliteitsborging (download pdf)

Deelprojecten
Het project bestaat uit acht deelprojecten. Deze deelprojecten hebben allemaal een eigen deelplan.

 1. Analyse kwaliteit examinering in het mbo (download projectplan deelproject);
  - Analyse bestanden Inspectie van het Onderwijs (download rapport)
  - Literatuuronderzoek (download rapport)
  - Casusverslagen (download rapport)
 2. Procesarchitectuur Examinering doorontwikkelen tot kwaliteitsinstrument (download projectplan deelproject);
 3. Kostenmodel examinering opstellen (download projectplan deelproject);
 4. Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren (download projectplan deelproject);
  - Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken (download pdf)
 5. Servicepunt examinering mbo met website examineringmbo.nl inrichten (download projectplan deelproject);
 6. SBB - Sectorale examenafspraken (download pdf);
 7. SBB - Samenwerking voor infrastructuur exameninstrumenten (download pdf);
 8. Excenter - Keurmerk examenleveranciers (download pdf).

Deelnemende scholen
Bekijk het overzicht met scholen die aan het project 'Focus op standaarden in Examinering' deelnemen.